Výrok rozhodnutia : VIP Financial Group, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-3686/2015-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti VIP Financial Group, s.r.o., so sídlom Farská 8, 949 01 Nitra, IČO: 48 100 382 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.