Výrok rozhodnutia :

ePojisteni.cz s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-295-669 k č.sp.: NBS1-000-060-847

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti ePojisteni.cz s.r.o., so sídlom Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, IČ: 284 80 406 konajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky ePojisteni.cz s.r.o. organizačná zložka Slovensko, so sídlom Vrútocká 48, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 53 695 780 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.