Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : NBS1-000-028-079

rozhodnutie v druhom stupni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/NBS1-000-028-079.pdf

 

rozhodnutie v prvom stupni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/NBS1-000-009-116.pdf