Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka, a. s. (právny nástupca spoločnosti Consumer Finance Holding, a. s.)

Číslo rozhodnutia : NBS1-000-024-396

 

rozhodnutie v druhom stupni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/NBS1-000-024-396.pdf

 

rozhodnutie v prvom stuni

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/NBS1-000-007-300.pdf