Výrok rozhodnutia :

GoldFinance1, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-9316/2015-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje
podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti GoldFinance1, s.r.o., so sídlom Jesenná 3229/4, 821 02 Bratislava, IČO: 47 777 044 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.