Výrok rozhodnutia :

ALCHEMAS s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-152-019 k č.sp.: NBS1-000-032-592

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti ALCHEMAS s.r.o., so sídlom Ľudovíta Fullu 3012/4, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, IČO: 52 056 350 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.