Zaniknuté povolenia

Subjekt Sídlo IČO Dôvod zániku povolenia Dátum zániku povolenia Poznámka
ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. - pobočka SR Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava neudelené nepodanie návrhu na zápis do ORSR 09.12.2002
ATS Brokers, o.c.p., a.s. Metodova 7, 821 08 Bratislava 35800721 nepodanie návrhu na zápis do ORSR 30.11.2002
AB GLOBAL, a.s. o.c.p. Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 35 772 280 zastavenie povoľovacieho konania prei zmene legislatívy 29.11.2002
Dopravná poisťovňa, a.s. Ružinovská 1, 821 02 Bratislava 31 634 834 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave o vyhlásení konkurzu 04.03.2002
Európska Cestovná Poisťovňa, a.s. Ventúrska 12, 811 01 Bratislava 34 133 194 Prevod poistného kmeňa a vrátenie povolenia 31.12.2000
Všeobecná ľudová poisťovňa, a.s. Bottova 6/45, 010 01 Žilina 36 373 842 Rozhodnutie MF SR č. 15349/00-6 11.07.2000
Zobraziť stránku: << < 21 22 23 > >>