Zaniknuté povolenia

Subjekt Sídlo IČO Dôvod zániku povolenia Dátum zániku povolenia Poznámka
TRISTART, a.s. Werferova 1, 040 11 Košice 47798289 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 26.05.2020
OPES Invest s.r.o. Sielnica 272, 962 31 Sielnica 46572139 vrátenie povolenia 26.05.2020
PEMG-Slovakia s. r. o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava 46816526 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 20.05.2020
Leaseportal s.r.o. Jána Hollého 3200/3, 026 01 Dolný Kubín 46298908 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 07.05.2020
FG Financial Group - SK, a. s. Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 50045601 vrátenie povolenia 20.03.2020
Home Credit Slovakia, a.s. Teplická 7434/147, 92122, Piešťany 36234176 vrátenie povolenia 10.03.2020
EuroFin Consulting, a.s. Centrum 27/32, 01701, Považská Bystrica 35 868 571 vrátenie povolenia 06.03.2020
GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 47079690 vrátenie povolenia 05.03.2020
ZFP Akadémia PROFI j. s. a. Námestie mieru 249/4, 908 51 Holíč 521226646 vrátenie povolenia 26.02.2020
3Comm s.r.o. Palisády 50, 811 06 Bratislava 36721565 vrátenie povolenia 13.02.2020
Volga - SK spol. s r.o. Zátôňská 760/21A, 900 45 Malinovo 36 831 000 vrátenie povolenia 11.02.2020
AUTO ADAM s.r.o. Duklianska 18, 080 01 Prešov 36 486 582 vrátenie povolenia 04.02.2020
APERTUM Consulting, s.r.o. Saratovská 29, 934 05 Levice 47 760 028 vrátenie povolenia 30.01.2020
x-poistenie s.r.o. Wolkerova 4, 080 01 Prešov 47 428 961 vrátenie povolenia 24.01.2020
AFA Consulting s.r.o. Drieňová 16160/1F, 821 01 Bratislava 36 833 223 vrátenie povolenia 21.01.2020
C+K Consulting, spol. s r.o. Rybničná 40, 831 07 Bratislava 36 795 216 odobratie povolenia podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona 186/2009 o FS a FP 16.01.2020
Soul Agency s.r.o. Rožňavská 7, 831 04 Bratislava 35 949 538 odobratie povolenia podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona 186/2009 o FS a FP 14.01.2020
FOLIO TRUST s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava 48 152 757 odobratie povolenia podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona 186/2009 o FS a FP 14.01.2020
CORIS - BROKERS, spol. s r.o. Mliekarenská 8, 821 08 Bratislava 35 746 050 odobratie povolenia podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona 186/2009 o FS a FP 14.01.2020
B&H Insurance Consulting, s.r.o. Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava 36 751 961 vrátenie povolenia 10.01.2020
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>