Zaniknuté povolenia

Subjekt Sídlo IČO Dôvod zániku povolenia Dátum zániku povolenia Poznámka
GENERIX CONSULTING, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava 35 709 588 vrátenie povolenia 25.02.2019
AOFIS s.r.o. Ľuda Zúbka 2481/4, 901 01 Malacky 50 956 957 vrátenie povolenia 23.02.2019
BKS-Leasing s.r.o. Pribinova 4, 811 09 Bratislava 31 644 333 vrátenie povolenia 21.02.2019
All Finance, s. r. o. Jadranská 80, 841 01 Bratislava 36 849 740 vrátenie povolenia 18.02.2019
LOTTERY BROKERS, s.r.o. Kapucínska 7, 811 03 Bratislava 47 854 782 vrátenie povolenia 15.02.2019
EDMIL s.r.o. Dlhá 94/14, 851 10 Bratislava 47 857 595 vrátenie povolenia 08.02.2019
AGONA, s. r. o. Jána Stanislava 18, 841 05 Bratislava 46 186 981 vrátenie povolenia 06.02.2019
MT poistenie, s.r.o. Jakobyho 1,831 03 Bratislava 46 470 816 vrátenie povolenia 05.02.2019
Union poisťovňa, a. s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31 322 051 vrátenie povolenia 28.01.2019
REMARCO LEASING s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava 47635339 vrátenie povolenia 22.01.2019
FISEPO s.r.o. Košická 56, 821 08 Bratislava 44638027 vrátenie povolenia 16.01.2019
Forex Trhy s. r. o. Tulská 13, 974 04 Banská Bystrica 44061790 vrátenie povolenia 14.01.2019
eM-Be, s.r.o. Maďarovská 4, 93587 Santovka 36042251 vrátenie povolenia 08.01.2019
Swiss broker s.r.o. Horný Šianec 29, 91101 Trenčín, 36344877 vrátenie povolenia 08.01.2019
IHPs s.r.o. Párovská 42, 949 01 Nitra 45321060 vrátenie povolenia 31.12.2018
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24 35 786 272 vrátenie povolenia 203/2011 - AIF 27.12.2018
PCB-Group, s.r.o. Štúrova 27, 040 01 Košice 47945036 vrátenie povolenia 20.12.2018
DALIAN, s.r.o. Slovenská 39, 080 01 Prešov 36863424 vrátenie povolenia 12.12.2018
DATART INTERNATIONAL, a.s. Křižíkova 148/34, 186 00 Praha, ČR 60192615 vrátenie povolenia 12.12.2018
RS CARS s.r.o. Župčany 17, 080 01 Župčany 36771511 vrátenie povolenia 10.12.2018
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>