Zaniknuté povolenia

Subjekt Sídlo IČO Dôvod zániku povolenia Dátum zániku povolenia Poznámka
Danko Peter Pekárska 40/A, 917 01 Trnava 204482 vrátenie povolenia 23.07.2018 FO - IČO=reg. číslo
MM BROKERS s.r.o. Račianska 7, 839 38 Bratislava 35 749 881 vrátenie povolenia 11.07.2018
SOLVING 21 s.r.o. Karpatské námestie 10A 45717427 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 25.06.2018
Tempus - Fin s.r.o. Železiarenská 49 43 883 010 vrátenie povolenia 22.06.2018
EUP Slovakia, s. r. o. Račianska 15, 831 02 Bratislava 45 693 889 vrátenie povolenia 21.06.2018
QUANTICO SK s.r.o. Žižkova 27, 040 01 Košice 47 645 024 vrátenie povolenia 24.04.2018
Pokorná Ľuboslava Osuského 1632/42, 851 03 Bratislava 112735 vrátenie povolenia 20.04.2018 FO - IČO=reg. číslo
MZ Finance, s.r.o. Kováčska 49, 040 01 Košice 25 905 948 vrátenie povolenia 18.04.2018
GoldFinance1, s.r.o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava 47 777 044 vrátenie povolenia 09.04.2018
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group Tomášikova 48, 832 68 Bratislava 35 851 023 zrušenie právnickej osoby 01.04.2018
K&D INVESTMENTS, s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 44 115 741 vrátenie povolenia 23.03.2018
Le Roi s.r.o. č. 77, 930 32 Trnávka 46 815 015 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 27.02.2018
PEMMAL a.s. Strážna 12808/9H, 831 01 Bratislava 45 960 615 vrátenie povolenia 22.02.2018
InsureCredit s.r.o. Gemerská 3, 040 11 Košice 35 905 948 vrátenie povolenia 21.02.2018
DIRECT HOUSE, s. r. o. Železničiarska 13, 811 04 Bratislava 44 992 262 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 15.02.2018
FLcon, s.r.o. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 46 306 196 vrátenie povolenia 08.02.2018
Paulus Juraj F. Engelsa 391/5, 934 05 Levice 37300 vrátenie povolenia 30.01.2018 FO-IČO=registračné číslo
INVISION Capital Management a. s. Štúrova 12, 811 02 Bratislava 46 635 998 vrátenie povolenia 30.01.2018
Rapid life životná poisťovňa, a.s. Garbiarska 2, 040 71 Košice 31 690 904 vyhlásenie konkurzu na majetok poisťovne 29.01.2018
212 Trade s. r. o. Račianska 153, 831 54 Bratislava 45 917 710 zrušenie právnickej osoby 16.01.2018
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>