Zaniknuté povolenia

Subjekt Sídlo IČO Dôvod zániku povolenia Dátum zániku povolenia Poznámka
INVERMA SK, spol. s r.o. Račianska 71, 831 02 Bratislava 35 768 011 vrátenie povolenia 03.01.2018
Consumer Finance Holding, a.s. Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok 35 923 130 zrušenie právnickej osoby 01.01.2018
COFIDIS, a.s. Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava 36 816 337 zrušenie právnickej osoby 01.01.2018
MAXFIN s.r.o. Štefánikova 7, 949 01 Nitra 44 493 240 vrátenie povolenia 27.12.2017
LEONIDES s.r.o. Levočská 5, 080 01 Prešov 45 311 145 vrátenie povolenia 22.12.2017
SKS Broker s.r.o. Revúcka 6, 821 08 Bratislava 35 687 797 vrátenie povolenia 20.12.2017
H&T GLOBAL, s.r.o. Hodžova 2, 038 52 Sučany 36 414 841 vrátenie povolenia 19.12.2017
TRIM Broker, a. s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava 35 867 302 vrátenie povolenia 12.12.2017
Karlík Jaroslav Romanova 15, 851 02 Bratislava 30737 vrátenie povolenia 15.11.2017 FO-IČO=registračné čislo
LEVITA, s.r.o. Adama Štrekára 64, 917 08 Trnava 36 279 081 vrátenie povolenia 08.11.2017
Smart Broker s.r.o. Pribinova 30, 811 09 Bratislava 36 705 624 vrátenie povolenia 08.11.2017
INVEST&CREDIT, s.r.o Sokolovská 1689/2C, 066 01 Humenné 46 228 551 vrátenie povolenia 27.10.2017
BS Faktoring, spol. s r.o. Horná 67, 974 01 Banská Bystrica 36 043 192 vráteni povolenia 27.10.2017
EUROMOTOR, spol. s r.o. Čerešňová 8/A, 974 01 Banská Bystrica 31 561 357 vrátenie povolenia 12.10.2017
QVANTA, s.r.o. Skladná 38, 040 01 Košice 36 312 545 vrátenie povolenia 11.10.2017
HLCS investments s.r.o., Košice Garbiarska 2, 040 71 Košice 31 676 782 vrátenie povolenia 09.10.2017
E. U. Consulting, s.r.o. Žitná 1, 831 06 Bratislava 36 520 179 vrátenie povolenia 03.10.2017
Finalia s.r.o. Tallerova 4, 811 02 Bratislava 48 159 107 vrátenie povolenia 18.09.2017
Sberbank Slovensko, a.s. Vysoká 9, 810 00 Bratislava 17 321 123 zrušenie právnickej osoby 31.07.2017
Personal finance, s.r.o. Kováčska 7, 931 01 Šamorín 47 068 116 vrátenie povolenia 24.07.2017
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>