Zaniknuté povolenia

Subjekt Sídlo IČO Dôvod zániku povolenia Dátum zániku povolenia Poznámka
Všeobecná ľudová poisťovňa, a.s. Bottova 6/45, 010 01 Žilina 36 373 842 Rozhodnutie MF SR č. 15349/00-6 11.07.2000
Európska Cestovná Poisťovňa, a.s. Ventúrska 12, 811 01 Bratislava 34 133 194 Prevod poistného kmeňa a vrátenie povolenia 31.12.2000
Dopravná poisťovňa, a.s. Ružinovská 1, 821 02 Bratislava 31 634 834 rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave o vyhlásení konkurzu 04.03.2002
AB GLOBAL, a.s. o.c.p. Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 35 772 280 zastavenie povoľovacieho konania prei zmene legislatívy 29.11.2002
ATS Brokers, o.c.p., a.s. Metodova 7, 821 08 Bratislava 35800721 nepodanie návrhu na zápis do ORSR 30.11.2002
ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. - pobočka SR Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava neudelené nepodanie návrhu na zápis do ORSR 09.12.2002
Zurich Poisťovňa, a.s. Mlynské nivy 1, 811 09 Bratislava 35 769 947 zánik bez likvidácie zlúčením 31.12.2002
Allianz poisťovňa, a.s. Lazaretská 12, 813 73 Bratislava 35 703 008 zánik bez likvidácie zlúčením 01.01.2003
KAPITÁL, a.s., o.c.p. Slovenská 26, 040 01 Košice 31721206 zastavenie povoľovacieho konania pri zmene legislatívy 07.02.2003
Česká podnikateľská poisťovňa, a.s. Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 35 840 676 vrátenie povolenia 10.02.2003
Hasičská poisťovňa a.s. Radlinského 6, 811 07 Bratislava 31 402 062 Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave o vyhlásení konkurzu 26.02.2003
KINGSTON FINANCIAL CONSULTING o.c.p., a.s. Michalská 14, 811 01 Bratislava 35812940 neudelenie povolenia pri zmene legislatívy 17.04.2003
Drukos finance, o.c.p., a.s. prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica 36043311 zastavenie povoľovacieho konania pri zmene legislatívy 21.05.2003
Banka Slovakia, a.s. J. Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica 31634419 zastavenie povoľovacieho konania pri zmene legislatívy 30.06.2003
Palatium, o.c.p.,a.s. Ul. 29 augusta č. 2, 811 07 Bratislava 36020451 neudelenie povolenia pri zmene legislatívy 05.07.2003
Poisťovňa DRUKOS a.s. v likvidácii Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica 36 045 411 vrátenie povolenia 13.08.2003
PRVÁ PAROPLAVEBNÁ O.C.P., A.S. Pažitná 1015/27, 926 00 Sereď 34133755 zastavenie povoľovacieho konania pri zmene legislatívy 18.09.2003
Danubia Invest, a.s., o.c.p. Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava 31369596 zastavenie povoľovacieho konania pri zmene legislatívy 08.10.2003
CONTACT BROKERS o.c.p., a.s. Petzwalova 46, 949 01 Nitra 31641474 zastavenie povoľovacieho konania pri zmene legislatívy 11.10.2003
FIN ASSET MANAGEMENT, o.c.p., a.s. Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica 36039365 nepodanie návrhu na zápis do ORSR 23.11.2003
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>