Zaniknuté povolenia

Subjekt Sídlo IČO Dôvod zániku povolenia Dátum zániku povolenia Poznámka
Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 § 101b ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31.01.2013
Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 § 101b ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31.01.2013
Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 § 101b ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31.01.2013
ERSTE SPARINVEST, Kapitalanlagegeselschaft, m.b.H. Habsburgerstrasse 1a, A-1010 Viedeň, Rakúsko FN 81876g § 220a ods. 3 Zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 22.07.2014 zastúpená : Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
ING (L) Flex SICAV 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg, Luxembursko B 41.873 § 220a ods. 3 Zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 22.07.2014 zastúpená : UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pobřežní 14/297, 186 00 Praha 8, ČR 47 672 684 § 220a ods. 3 Zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 22.07.2014 zastúpená : J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
KBC Asset Management N.V. avenue du Port 2, B-1080 Brusel, Belgicko 0469.444.267 § 220a ods. 3 Zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 22.07.2014 zastúpená : KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
KBC Interest Fund 11, rue Aldringen, L-1616 Luxemburg, Luxembursko B 30382 § 220a ods. 3 Zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 22.07.2014 zastúpená : KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121, 140 21 Praha 4, ČR 43 873 766 § 220a ods. 3 Zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 22.07.2014 zastúpená : ČP INVEST investiční společnost, a.s., organizačná zložka
T - Mobile Slovensko, a. s. Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava 35705019 § 84 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zlúčenie so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s. 30.06.2010
MARMAS s.r.o. Padlých hrdinov 12886/9J, 821 06 Bratislava 47 396 636 nepodanie návrhu na zápis činnosti do ORSR 05.01.2016
212 Trade s. r. o. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava 45 917 710 nepodanie návrhu na zápis činnosti do ORSR 22.03.2015
3+1 Business Company, s.r.o. D. Skuteckého 1635/4, 901 01 Malacky 47 638 311 nepodanie návrhu na zápis činnosti do ORSR 20.02.2015
CreditCall, s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava 36 377 922 nepodanie návrhu na zápis do ORSR 03.03.2015
ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. - pobočka SR Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava neudelené nepodanie návrhu na zápis do ORSR 09.12.2002
ATS Brokers, o.c.p., a.s. Metodova 7, 821 08 Bratislava 35800721 nepodanie návrhu na zápis do ORSR 30.11.2002
FIN ASSET MANAGEMENT, o.c.p., a.s. Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica 36039365 nepodanie návrhu na zápis do ORSR 23.11.2003
EX BROKERS, o.c.p., a.s. Jazerná 1, 040 12 Košice 36174220 neudelenie povolenia pri zmene legislatívy 24.11.2003
Fio Slovakia, o.c.p., a.s. Kollárovo nám. č. 15, 811 06 Bratislava 35828137 neudelenie povolenia pri zmene legislatívy 29.03.2004
FOCUS FINANCE o.c.p., a.s. Grösslingová 45, 811 09 Bratislava 35773111 neudelenie povolenia pri zmene legislatívy 18.05.2005
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>