Zaniknuté povolenia

Subjekt Sídlo IČO Dôvod zániku povolenia Dátum zániku povolenia Poznámka
EUROMOBILEX, spol. s r.o. Račianska 111/A, 831 02 Bratislava 00 603 848 vrátenie povolenia 09.09.2015
KBC Asset Management N.V. avenue du Port 2, B-1080 Brusel, Belgicko 0469.444.267 § 220a ods. 3 Zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 22.07.2014 zastúpená : KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
Arpáš Vojtech Lomnická 12, 949 01 Nitra 107006 vrátenie povolenia 17.05.2017 FO-IČO=registračné číslo
Schneider David Domašská 15, 821 07 Bratislava 108430 vrátenie povolenia 03.10.2016 FO-IČO=registračné číslo
Jurčo Miroslav Rozvoj 1115/29, 054 01 Levoča 109097 vrátenie povolenia 22.10.2018 FO - IČO = reg. číslo
Badík Tibor Horný Hričov 185, 013 42 Horný Hričov 109442 vrátenie povolenia 12.01.2015 FO-IČO=registračné číslo
Opavská Anna Bajč 54, 946 54 Bajč 111487 vrátenie povolenia 07.03.2016 FO-IČO=registračné číslo
Pokorná Ľuboslava Osuského 1632/42, 851 03 Bratislava 112735 vrátenie povolenia 20.04.2018 FO - IČO=reg. číslo
Antoška Miroslav J. Curie 734/31, 058 01 Poprad 112839 vrátenie povolenia 30.05.2016 FO-IČO=registračné číslo
Búda Stanislav Jána Kalinčiaka 5701/17 Malacky 116202 vrátenie povolenia 16.10.2018 FO - IČO = reg. číslo
Homola Jozef Družstevná 22, 941 06 Komjatice 125777 vrátenie povolenia 11.09.2015 FO-IČO=registračné číslo
Herberger Peter Albrechtova 1, 821 03 Bratislava 129650 vrátenie povolenia 23.01.2015 FO-IČO=registračné číslo
Šubová Andrea Ludvíka Svobodu 3782/61, 058 01 Poprad 131009 vrátenie povolenia 10.02.2015 FO-IČO=registračné číslo
Geci Marián Sovietskych hrdinov 456/78, 08 901 Svidník 132459 vrátenie povolenia 29.10.2019 FO - IČO=registračné číslo
Gleza Imrich SNP 819/15, 078 01 Sečovce 134089 vrátenie povolenia 02.01.2017 FO - IČO = registračné číslo
Radoslav Mucha Svätoplukova 5911/2, 07101, Michalovce 134175 vrátenie povolenia 04.01.2021 FO - IČO=reg.číslo
Dzesatnik Jozef Ing. Dénešova 5, 04 023 Košice 135391 vrátenie povolenia 13.08.2015 FO-IČO=registračné číslo
Gotzmannová Lívia Močarianska 1484/69, 07101 Michalovce 136536 vrátenie povolenia 11.08.2016 FO-IČO=registračné číslo
Marcel Kreps Pionierov 631/2,04801, Rožňava 142042 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 31.12.2020 FO - IČO=reg.č.
Ing. Štefan Krošlák Klátová Nová Ves 503, 958 44, Klátova Nová Ves 143989 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 29.12.2020 FO - IČO=reg.č.
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>