Zaniknuté povolenia

Subjekt Sídlo IČO Dôvod zániku povolenia Dátum zániku povolenia Poznámka
Allianz Asset management, správ. spol, a.s. Račianska 62, 831 02 Bratislava 36 785 989 zlúčenie so spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. 30.12.2011
ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Laurinská1, 811 01 Bratislava 35793945 Vrátenie povolenia 30.04.2009
J&T ASSET MANAGEMENT, správcovská spoločnosť, a.s. Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 31399941 Vrátenie povolenia 14.05.2004
AB GLOBAL, a.s. o.c.p. Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 35 772 280 zastavenie povoľovacieho konania prei zmene legislatívy 29.11.2002
ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. - pobočka SR Svoradova 1, 811 03 Bratislava neudelené vrátenie povolenia 11.02.2005
ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. - pobočka SR Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava neudelené nepodanie návrhu na zápis do ORSR 09.12.2002
ACTIVE FINANCE o.c.p., a.s. Tŕňová 1662/12, 040 01 Košice 31733506 vyhlásenie konkurzu 19.05.2007
ACTIVE FINANCE, o.c.p., a.s. Národná trieda 71, 040 01 Košice 31733506 zastavenie povoľovacieho konania pri zmene legislatívy 03.02.2004
AMSLICO AIG Securities o.c.p., a.s. Hviezdoslavovo nám. 20, 811 02 Bratislava 35791250 vrátenie povolenia 16.01.2008
ATS Brokers, o.c.p., a.s. Metodova 7, 821 08 Bratislava 35800721 nepodanie návrhu na zápis do ORSR 30.11.2002
Banka Slovakia, a.s. J. Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica 31634419 zastavenie povoľovacieho konania pri zmene legislatívy 30.06.2003
BARTOLOMEI FINANCE o.c.p., a.s. Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 35791641 neudelenie povolenia pri zmene legislatívy 26.11.2003
BHS Slovakia, o.c.p., a.s. Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava 31720889 vrátenie povolenia 12.03.2008
Capital Invest, o.c.p., a.s. Poľná 1, 811 08 Bratislava 35 828 749 odobratie povolenia 04.03.2011
Capital Partners o.c.p., a.s. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 35684747 vrátenie povolenia 16.10.2006
CONTACT BROKERS o.c.p., a.s. Petzwalova 46, 949 01 Nitra 31641474 zastavenie povoľovacieho konania pri zmene legislatívy 11.10.2003
Continental Asset Management, o.c.p., a.s. Klariská 14, 811 03 Bratislava 36717461 vrátenie povolenia 22.05.2013
Danubia Invest, a.s., o.c.p. Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava 31369596 zastavenie povoľovacieho konania pri zmene legislatívy 08.10.2003
Drukos finance, o.c.p., a.s. prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica 36043311 zastavenie povoľovacieho konania pri zmene legislatívy 21.05.2003
DUE WORKS, a.s., o.c.p. Istrijská 76, 841 07 Bratislava 35854626 vrátenie povolenia 12.05.2005
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>