Zaniknuté povolenia

Subjekt Sídlo IČO Dôvod zániku povolenia Dátum zániku povolenia Poznámka
Swiss broker s.r.o. Horný Šianec 29, 91101 Trenčín, 36344877 vrátenie povolenia 08.01.2019
SP & C - FIN, s.r.o. Janka Kráľa 481/22, 93534, Veľký Ďur 45576211 udelenie sankcie podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona č. 186/2009 Z. z. 23.02.2021
Frašková Anna Pankúchova 7, 851 04 Bratislava 37698 Vrátenie povolenia 30.12.2015 FO-IČO=registračné číslo
KBC Interest Fund 11, rue Aldringen, L-1616 Luxemburg, Luxembursko B 30382 § 220a ods. 3 Zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 22.07.2014 zastúpená : KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
PZP Siladice, s.r.o. 133, 920 52 Siladice 46 738 681 vrátenie povolenia 27.04.2017
FT-Digital s.r.o. 29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava 47 319 542 vrátenie povolenia 28.07.2016
ING (L) Flex SICAV 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg, Luxembursko B 41.873 § 220a ods. 3 Zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 22.07.2014 zastúpená : UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
HaBIS, spol. s r.o. A Kmeťa 17, 036 01 Martin 44 125 623 vrátenie povolenia 17.01.2017
LEVITA, s.r.o. Adama Štrekára 64, 917 08 Trnava 36 279 081 vrátenie povolenia 08.11.2017
Herberger Peter Albrechtova 1, 821 03 Bratislava 129650 vrátenie povolenia 23.01.2015 FO-IČO=registračné číslo
ACC Finance, s.r.o. Alžbetin dvor 577, 900 42 Miloslavov 47 537 116 vrátenie povolenia 30.03.2017
KBC Asset Management N.V. avenue du Port 2, B-1080 Brusel, Belgicko 0469.444.267 § 220a ods. 3 Zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov 22.07.2014 zastúpená : KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
TYRIAN ADVISORY s.r.o. Báč 61, 930 30 Báč 36 850 691 vrátenie povolenia 27.03.2019
Opavská Anna Bajč 54, 946 54 Bajč 111487 vrátenie povolenia 07.03.2016 FO-IČO=registračné číslo
AB GLOBAL, a.s. o.c.p. Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 35 772 280 zastavenie povoľovacieho konania prei zmene legislatívy 29.11.2002
SUN Wealth Management s. r. o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 47 344 733 vrátenie povolenia 14.01.2016
POIST SERVIS, s.r.o. Baštová 2, 811 03 Bratislava 35 803 291 vrátenie povolenia 23.05.2016
Kázmér Jozef Boheľov č. 96, 929 01 Boheľov 160850 vrátenie povolenia 01.02.2016 FO-IČO=registračné číslo
Puškášová Jarmila Boriny 462/12, 972 05 Sebedražie 29567 vrátenie povolenia 21.11.2019 FO - IČO=registračné číslo
4 finance s.r.o. Bottova 1208/28, 014 01 Bytča 43 910 131 vrátenie povolenia 12.05.2016
Zobraziť stránku: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>