• Úvod
  • Dôležité informácie

Dôležité informácie

 • NBS k Plánu obnovy EÚ Viac
 • Nové nariadenie SFDR: Informácie o udržateľnosti finančných služieb budú dostupnejšie Viac
 • Slovensko získa nové dáta o finančnej situácii a spotrebe domácností Viac
 • Odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 12. januára 2021 o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19 Viac
 • Rozhodnutie NBS o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2022 Viac
 • Rozhodnutie NBS o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2021 Viac
 • Databáza subjektov finančného trhu Viac
 • Informácia NBS k zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti Viac
 • Otázky a odpovede k platbám kartami na internete od 1. 1. 2021 Viac
 • Upozornenie - žiadosti, vyjadrenia a opravné prostriedky zasielané do NBS Viac
 • Mesačné, kumulatívne a ročné prehľady kurzov Viac
 • Rozhodnutie NBS o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2020 Viac
 • Zoznam veriteľov (nebankových spoločností) Viac
 • Rada pre riešenie krízových situácií Viac
 • Odplaty (poplatky a iné vybrané úhrady) vyžadované bankou od klienta - k 1. 10. 2020 Viac
 • Výmena slovenských bankoviek Viac
 • NBS cudzie meny nevymieňa Viac
 • Finančné sprostredkovanie a poradenstvo - kontakt Viac
 • Grafy cien nehnuteľností na Slovensku Viac
 • Odobraté povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta Viac
 • Register finančných agentov a poradcov Viac
 • Hlásenia pre devízovú ohlasovaciu povinnosť Viac
 • IBAN Viac