• Úvod
    • Informácie pre médiá

Informácie pre médiá

Zástupcom médií je k dispozícii tím oddelenia komunikácie. Odpovedáme na otázky týkajúce sa Národnej banky Slovenska a jej aktivít, zabezpečujeme tlačové konferencie a sprostredkovávame rozhovory s predstaviteľmi NBS. Informácie na internetových stránkach publikujeme podľa harmonogramu, ktorý je uverejnený v očakávaných udalostiach.

Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní rýchlych a analytických komentárov a ďalších publikácií prihláste sa do mailing listu NBS.

Kontakt pre médiá

vedúca odd. komunikácie
Jana Kováčová
Tel.: 02 / 5787 2168
Jana Kováčová - Vedúca oddelenia komunikácie NBS
hovorca NBS
Peter Majer
Tel.: 02 / 5787 2158
Peter Majer - hovorca NBS

Oddelenie komunikácie
E-mail: press[at]nbs.sk
Tel.: 02 / 5787 2169

Informácie o spôsobe spracovávania osobných údajov v NBS nájdete na našej webovej stránke Ochrana osobných údajov.


Aktuálne témy

Animácia: Strednodobá predikcia P4Q-2020 - Zimná predikcia (P4Q)

 

Záznam z tlačovej konferencie k Strednodobej predikcii P4Q-2020 - Zimná predikcia (P4Q), 16. december 2020


Animácia: Správa o finančnej stabilite, november 2020


Záznam z tlačovej konferencie k Správe o finančnej stabilite, november 2020, 30. november 2020


Nový projekt NBS "5peňazí"Záznam tlačovej konferencie k novému projektu NBS "5peňazí", 26. november 2020
Ďaľšie témy