Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 17. 5. 2021 do 21. 5. 2021 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie v Slovenskej republike ani v zahraničí.