Oznámenia o vystúpeniach predstaviteľov NBS

V dňoch od 2. 8. 2021 do 6. 8. 2021 nebude mať žiadny predstaviteľ NBS vystúpenie v Slovenskej republike ani v zahraničí.