Informácia NBS k zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

05. 04. 2020 | Tlačová správa NBS

Národná banka Slovenska informuje, že odo dňa 4.4.2020 je účinný zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Aktualizácia: Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, podľa stavu k 31. 3. 2021

Tento zákon umožňuje Národnej banke Slovenska v období pandémie:

1. prerušiť sankčné a povoľovacie konania ňou vedené;

2. predĺžiť lehoty pre úkony Národnej banky Slovenska; lehoty kratšie ako 30 kalendárnych dní sa zo zákona predlžujú na 30 kalendárnych dní;

3. predĺžiť lehoty pre dohliadané subjekty a iné subjekty, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov v oblasti finančného trhu; odôvodnenú žiadosť môže podať dohliadaný resp. iný subjekt, ako aj asociácia združujúca dohliadané subjekty.

Zákon zároveň upravuje možnosť a podmienky elektronickej komunikácie dohliadaných a iných subjektov vo vzťahu k Národnej banke Slovenska v období pandémie. 

Detailná úprava je uvedená v § 26 a nasl. zákona.

Odklad splátok - časté otázky: https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť