Správa o finančnej stabilite, november 2020 (zhrnutie)

30. 11. 2020 | Tlačová správa NBS

Riziká pre finančnú stabilitu

Negatívny dosah COVID-19 na ekonomiku

 

Pokles svetovej aj domácej ekonomiky

 • Rozsiahle opatrenia na podporu hospodárstva
 • Zlepšovanie je zatiaľ veľmi krehké,
  neistotu zvyšuje druhá vlna pandémie
 • Rastúca zadlženosť vlád aj súkromného sektora

 

 

 

Hlavným rizikom je nesplácanie úverov

 

Banky budú čeliť nárastu kreditného rizika

 • Negatívny dosah pandémie na podniky a domácnosti
 • Postupne môžu byť zasiahnuté aj zdravšie podniky
 • Úroveň zlyhaných úverov je vďaka podporným opatreniam zatiaľ nízka
 • Očakávame rast zlyhaných úverov v budúcnosti

 

 

 

Ziskovosť bánk významne poklesla

 

Zisk bánk nižší pre riziko nesplácania

 • Banky už pokryli časť budúcich strát opravnými položkami
 • Úverové marže sa dlhodobo zmenšujú
 • Pokles prevádzkových nákladov v bankách
 • Významne pomohlo zrušenie bankového odvodu

 

 

 

Tok úverov do reálnej ekonomiky sa nezastavil

 

Rástli najmä úvery na bývanie

 • Úvery na bývanie bez výrazných dosahov
 • Spotrebiteľské úvery výrazne spomalili
 • Úvery podnikom čiastočne spomalili rast

 

Odolnosť finančného sektora

Bankový sektor ostáva odolný proti negatívnym trendom

 

Posilnenie kapitálovej pozície bánk

 • Bankový sektor je pripravený zvládnuť aj významné a mimoriadne straty
 • Konzervatívna dividendová politika bánk významne posilnila kapitál
 • Kroky NBS a ECB zvýšili dostupnosť kapitálu
 • Dostatok kapitálu a likvidity na úverovanie podnikov a domácností

 

 

 

Podporné opatrenia pre podniky a domácnosti

 

 • Potreba opatrného prístupu pri rušení podporných opatrení vlády
 • Potreba zlepšenia prístupu podnikov ku garantovaným úverom
 • Banky sú pripravené pokračovať v odkladoch splátok na základe individuálnych dohôd s klientami
 • NBS je pripravená v prípade potreby ďalej znižovať kapitálové vankúše


Iné aktuálne témy

Vplyv pandémie na poistný sektor bol zatiaľ takmer neutrálny

 

Zníženie dopytu po komerčných nehnuteľnostiach

 

Fondy vyrovnali straty, ktoré zaznamenali na začiatku pandémie


Správa o finančnej stabilite, november 2020

Správa o finančnej stabilite, november 2020 - prezentácia

Správa o finančnej stabilite, november 2020 - údaje ku grafom

Zhrnutie

Animácia: Správa o finančnej stabilite, november 2020Záznam z tlačovej konferencie k Správe o finančnej stabilite, november 2020, 30. november 2020

 

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161, 

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.


Naspäť