Poplatky a príspevky dohliadaných subjektov finančného trhu

  • Opatrenie NBS č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 376/2012 Z. z.)  v znení neskorších predpisov
  • Rozhodnutie  NBS č. 11/2020  o odpustení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na druhý polrok 2020 v znení rozhodnutia NBS č. 18/2020
  • Rozhodnutie NBS č. 16/2020 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2021
  • Rozhodnutie NBS č. 4/2021 o určení ročných príspevkov a o osobitnom príspevku dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2022