Základný bankový produkt

Okrem bežných komerčne ponúkaných účtov má banka povinnosť ponúkať aj takzvané legislatívne účty, teda účty, ktoré vznikli v zmysle zákona. Základné parametra týchto účtov:

Základný bankový produkt Platobný účet so základnými funkciami
Cena Bezplatne najviac 3 EUR
Platobné služby
 • vklady a výbery
 • bezhotovostné prevody (vrátane inkasa a trvalého príkazu)
 • vydanie jednej medzinárodnej platobnej karty
 • platby vydanou kartou
 • vklady a výbery
 • bezhotovostné prevody (vrátane inkasa a trvalého príkazu)
 • vydanie jednej medzinárodnej platobnej karty
 • platby vydanou kartou
Kritériá na žiadateľa
 • spotrebiteľ starší ako 18 rokov
 • nemá zriadený účet (okrem vkladového účtu, vkladnej knižky alebo sporiaceho účtu)
 • čistý mesačný príjem nižší ako 400 Eur
 • spotrebiteľ s pobytom v EÚ
 • spotrebiteľ - žiadateľ o azyl
 • spotrebiteľ, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého nie je možné vyhostiť
 • bez obmedzenia výšky príjmu
 • nemá zriadený platobný účet v banke, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu
Obmedzenia
 • suma prijatých finančných prostriedkov na účte nesmie prekročiť 5 600 EUR ročne
 • nesmiete si zriadiť iný platobný účet
 • zákaz zriadiť iný platobný účet, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu