Konzultačné materiály

Na tejto stránke nájdete materiály, ktoré Národná banka Slovenska zverejňuje za účelom konzultácie príslušnej problematiky v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov so širokou i odbornou verejnosťou.

Dátum zverejnenia Názov konzultačného materiálu Termín na predkladanie príspevkov
8.10.2015 Jednostranné zmeny spotrebiteľských zmlúv o finančných službách [.pdf, 258.8 kB] 8.12.2015 (ukončené)
5.11.2015 Spôsoby skúmania zdravotného stavu spotrebiteľa pred uzatváraním poistných zmlúv o poistení osôb [.pdf, 771.6 kB] 31.12.2015 (ukončené)