Zoznam akceptovateľných aktív

Zoznam akceptovateľných aktív obchodovaných na RT uverejňuje ECB na internetovej stránke (https://mfi-assets.ecb.int/dla_EA.htm)  denne, vrátane zoznamov podľa jednotlivých členských štátov. V zoznamoch nie sú zahrnuté aktíva obchodované na RT emitované spoločnosťami, ktoré sú v ESA95 (Európsky systém účtov inštitúcií verejného sektora) definované ako nefinančné spoločnosti a hodnotenie ich kreditného rizika bolo vykonané iným spôsobom ako externými ratingovými inštitúciami. Tieto aktíva sú evidované na úrovni NCB. ECB ani NCB neuverejňujú zoznam aktív neobchodovaných na RT ani zoznam dlžníkov prípadne ručiteľov k týmto aktívam.

Jednotný zoznam akceptovateľných aktív ECB  (Single List of Eligible Assets)
http://www.ecb.europa.eu/mopo/assets/html/index.en.html

Tento zoznam je aktualizovaný a publikovaný deň vopred do 18.00 CET.