Predpisy vzťahujúce sa na obchodovanie na finančnom trhu

 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011č. 6/2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2011 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 12. apríla 2011 č. 2/2011 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveruNárodnou bankou Slovenska
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 21. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 6/2003 o podmienkach a o postupe poskytovania vnútrodenného úveru účastníkom platobného systému SIPS.
  formát PDF (87 KB)]
   
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 7. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2004, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok centrálneho registra krátkodobých cenných papierov vedeného Národnou bankou Slovenska.
  formát PDF (107 KB)]
   
 • Rámec poskytovania informácií systémami vysporiadania cenných papierov (PDF, 131 KB).
   
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 28. januára 2005 č. 2/2005 o vysporiadaní obchodov Národnej banky Slovenska.
  formát PDF (137 KB), formát DOC (101 KB)]
   
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 28. januára 2005 č. 1/2005 o vykonávaní obchodov Národnej banky Slovenska na menové účely v slovenskej mene (PDF, 176 KB).
   
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2004, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok centrálneho registra krátkodobých cenných papierov vedeného Národnou bankou Slovenska.
  formát PDF (200 KB), formát DOC (209 KB)]
   
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 o podmienkach a o postupe poskytovania vnútrodenného úveru účastníkom platobného systému SIPS.
  formát PDF (108 KB), formát DOC (70 KB)]