Oversight

„Oversight platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnávania obchodov s finančnými nástrojmi" je úloha centrálnej banky, ktorá má za cieľ podporovať plynulé a bezpečné fungovanie systémov prostredníctvom sledovania existujúcich a naplánovaných systémov, ich hodnotením vzhľadom na tento cieľ, a keď je to potrebné, iniciovať zmeny.

Za posledných 15 rokov sa chápanie oversightu pre platobné systémy a systémy zúčtovania a vyrovnávania obchodov s finančnými nástrojmi zo strany centrálnych bánk stalo omnoho jednoznačnejším, hlavne čo sa týka záujmu posilňovania finančnej stability vo všeobecnosti.