TARGET2

TARGET2-SK

Počnúc 1. januárom 2009 jediným RTGS systémom na Slovensku je TARGET2-SK. Banková rada Národnej banky Slovenska rozhodla o pripojení sa do systému TARGET2 v čase prijatia meny euro na Slovensku. Názov slovenského TARGET2 komponentu je TARGET2-SK. Pôvodný platobný systém SIPS sa pretransformoval na retailový platobný systém SIPS, pre spracovávanie retailových platieb s finálnym vyrovnaním v TARGET2-SK.

Harmonizované podmienky účasti v TARGET2-SK

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 27. novembra 2018 č. 9/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia TIPS účelového peňažného účtu (TIPS DCA) v rámci TARGET2-SK  

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 27. novembra 2018 č. 10/2018 o podmienkach otvorenia a vedenia T2S účelového peňažného účtu (T2S DCA) v rámci TARGET2-SK  

Výročná správa TARGET2

TARGET2 Newsletter

Prevádzkové profily pre Slovenskú republiku