Makroprudenciálny komentár - december 2021

Makroprudenciálny komentár

Úverovanie sa rozbehlo a spolu s ním aj rast nerovnováh

Proticyklický kapitálový vankúš zostáva na úrovni 1,0 %

V najbližšom štvrťroku sa nepredpokladá zvýšenie vankúša


Čo nájdete v komentári:

  • Rast finančného trhu je čoraz silnejší, zrýchlili úvery aj nehnuteľnosti. To môže viesť k tvorbe nerovnováh
  • Úvery na bývanie pokračovali v raste. Spotrebiteľské úvery zmiernili prepad
  • Úvery podnikom zrýchlili rast. Obnovil sa aj rast investičných úverov
  • Rastúce ceny vstupov a výpadky dodávok stále viac vplývajú na podniky
  • Banky ostávajú kapitálovo silné. Po prepade v minulom roku sa ich zisk výrazne zlepšil

Ďalej sa dozviete:

  • Aký vplyv na vývoz a dovoz majú rastúce ceny energií a výpadky dodávok? (Box 1, str. 5)
  • Ako podniky vnímajú svoju dnešnú situáciu? (Grafická príloha, str. 7)

Hlavné indikátory k októbru 2021:

Rast úverov domácnostiam8,2 %

Rast úverov na bývanie10,8 %

Rast spotrebiteľských úverov-6,3 %

Podiel zlyhaných úverov domácnostiam2,1 %

Rast úverov podnikom1,1 %

Podiel zlyhaných úverov podnikom3,0 %

Makroprudenciálny komentárMakroprudenciálny komentár (celý dokument)

Indikátory k proticyklickému kapitálovému vankúšu – linka v hyperlinkuIndikátory k proticyklickému kapitálovému vankúšu

Indikátory k makroprudenciálnemu komentáruIndikátory k makroprudenciálnemu komentáru

OdoberaťOdoberať

Predchádzajúce vydaniaPredchádzajúce vydania