2005

WP 2/2005 
Odhad Balassa-Samuelsonovho efektu v ekonomike
Michal Benčík, František Hajnovič, Anna Strachotová, Martin Šuster, Tomáš Tőzsér, Juraj Zeman
úplné znenie v SJ

WP 1/2005 
Predikcia nezamestnanosti na základe bilancie ekonomickej aktivity do roku 2010
Pavel Gertler
úplné znenie v SJ

PP 1/2005 
Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky k Európskej únii
Zora Komínková, Tibor Lalinský, Martin Šuster
úplné znenie v SJ

Roky 2005 - 2016

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005