2006

PP 4/2006   
Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky

Odbor výskumu
úplné znenie v SJ 

PP 3/2006   
Odhad možných vplyvov zavedenia eura na slovenské obyvateľstvo

Odbor výskumu
úplné znenie v SJ

PP 2/2006   
Odhad možných vplyvov zavedenia eura na podnikateľský sektor v SR

Odbor výskumu
úplné znenie v SJ

PP 1/2006   
Vplyv zavedenia eura na slovenské hospodárstvo

Šuster, Árendáš, Benčík, Gertler, Hajnovič, Komínková, Lalinský, Nemec, Preisinger, Solanič, Strachotová, Tirpák, Tőzsér, Zeman
úplné znenie v SJ

Roky 2005 - 2016

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005