2008

WP 7/2008   
Mzdové nepružnosti na Slovensku

Pavel Gertler, Matúš Senaj 
úplné znenie v AJ, abstrakt v SJ
odborná publikácia 

WP 6/2008   
Dynamika ULC krajín eurozóny a SR z dlhodobého hľadiska

Sandra Tatierská
úplné znenie v SJ 

PP 1/2008   
Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky

Odbor výskumu
úplné znenie v SJ 

WP 5/2008   
Vplyv zavedenia eura na bankový sektor

Michal Benčík, Sandra Tatierská
úplné znenie v SJ

WP 4/2008   
Efektívne agregátne daňové zaťaženie v SR

Mária Marčanová, Ľudovít Ódor
úplné znenie v SJ

WP 3/2008   
Faktory konkurencieschopnosti slovenských podnikov

Tibor Lalinský
úplné znenie v SJ 

WP 2/2008   
Metódy detekcie nerovnováhy v reálnej ekonomike SR

Michal Benčík
úplné znenie v SJ

WP 1/2008   
Makro stresové testovanie slovenského bankového sektora

Juraj Zeman, Pavol Jurča
úplné znenie v AJ, abstrakt v SJ 

 

Roky 2005 - 2016

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005