2009

WP 4/2009   
Aké faktory vplývajú na dlhodobé úrokové sadzby v rámci EÚ?

Ján Žilinský
úplné znenie v AJ, abstrakt

DP 2/2009   
Dobrá rada nad zlato? Inštitúcie pre zodpovednú a transparentnú fiškálnu politiku na Slovensku

Michal Horváth, Ľudovít Ódor
úplné znenie v SJ

DP 1/2009   
Efekty menovopolitických šokov na Slovensku

Judita Jurašeková Kucserová
úplné znenie v AJ, abstrakt

PP 2/2009   
Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky

Odbor výskumu
úplné znenie v SJ

WP 3/2009   
DSGE model - Slovensko

Juraj Zeman, Matúš Senaj 
úplné znenie v AJ, abstrakt 

WP 2/2009   
Analýza vplyvu fiškálnej politiky na hospodársky cyklus - aplikácia štruktúrneho VAR modelu

Michal Benčík
úplné znenie v SJ

PP 1/2009   
Stručný prehľad vybraných indikátorov konkurencieschopnosti

Judita Jurašeková Kucserová, Ľudovít Ódor, Matúš Senaj, Juraj Zeman 
úplné znenie v SJ 

WP 1/2009   
Rovnovážna úroková miera - teoretické koncepty a aplikácie

Michal Benčík
úplné znenie v SJ 

Roky 2005 - 2016

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005