2010

WP 3/2010   
Rozdiely v pružnosti miezd na segmentoch trhu práce

Pavel Gertler
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 2/2010   
Určujú jednotkové náklady práce infláciu?

Sandra Tatierská
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 1/2010   
MUSE: DSGE model slovenskej ekonomiky v menovej únii

Matúš Senaj, Milan Výškrabka, Juraj Zeman
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ
odborná publikácia 

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2010
Odbor výskumu
úplné znenie v SJ 

DP 1/2010   
Ako sa najesť z grafov (10 receptov pre slovensku ekonomiku)

Martin Filko, Štefan Kišš, Ľudovít Ódor, Matej Šiškovič 
úplné znenie v SJ , zhrnutie v SJ
databáza údajov

OP 3/2010   
Konkurencieschopnosť podnikov po zavedení eura na Slovensku

Tibor Lalinský
úplné znenie v SJ 

Kvartálna fiškálna databáza 1996-2006
Mária Marčanová, Ľudovít Ódor
úplné znenie v SJdatabáza údajov

OP 2/2010   
Vplyv celkovej produktivity faktorov na mzdy a jednotkové náklady práce

Michal Benčík
úplné znenie v SJ

Roky 2005 - 2016

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005