2012

WP 6/2012
Čo spôsobuje infláciu v nových štátoch EU
Martina Alexová
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJodborná publikácia 

WP 5/2012
Fiškálny priestor eurozóny
František Hajnovič, Juraj Zeman, Ján Žilinský
úplné znenie v SJBiatec 

Aktualizácia kvartálnej fiškálnej databázy 1996 - 2011
Radoslav Peter
XLS súbor
Metodika 

OP 1/2012
Výsledky prieskumu finančnej situácie slovenských domácností 
Matúš Senaj, Tibor Zavadil 
úplné znenie v SJ
Biatec

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2012
Odbor výskumu
úplné znenie v SJ

WP 4/2012
Úprava mzdových nákladov: prípad Slovenska
Marianna Červená
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ   

WP 3/2012
Nepružnosti základných miezd: prípad Slovenska
Marianna Červená
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 2/2012
Ľudský kapitál, spotreba a nehnuteľné bohatstvo domácností-netechnické zhrnutie
Jarko Fidrmuc, Matúš Senaj
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJBiatec 

WP 1/2012
Prínosy a náklady vstupu Slovenska do menovej únie; kvantitatívne vyhodnotenie
Juraj Zeman
úplné znenie v AJzhrnutie v SJBiatec   

Roky 2005 - 2016

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005