2013

WP 5/2013   
Pracovať alebo nepracovať? Odhady elasticít ponuky práce

Zuzana Siebertová, Matúš Senaj, Norbert Švarda a Jana Valachyová
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ
Biatec

WP 4/2013   
Faktory konkurencieschopnosti podnikov: výsledky panelovej analýzy

Tibor Lalinský
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ
Biatec 

WP 3/2013   
Testovanie lineárnych versus Markov-switching DSGE modelov

Marián Vávra
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ  

WP 2/2013   
Testovanie nelinearít vo viacrozmerných časových radoch 

Marián Vávra  
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ 

Aktualizácia kvartálnej fiškálnej databázy 1996 - 2012
Radoslav Peter
XLS súbor
Metodika

WP 1/2013   
Testovanie asymetrie ekonomických časových radov
Marián Vávra, Zacharias Psaradakis
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ   

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2013 
Odbor výskumu
úplné znenie v SJ

OP 1/2013   
Prieskum finančnej situácie a spotreby domácností Eurosystému - výsledky z prvej vlny 

Sieť odborníkov pre výskum finančnej situácie a spotreby domácností
úplné znenie v SJ 

Roky 2005 - 2016

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005