2015

OP 3/2015   
Mzdové nepružnosti a slabé pokrízové oživenie zamestnanosti na Slovensku
Peter Tóth, Katarína Vaľková
úplne znenie v AJ, zhrnutie v SJ  

OP 2/2015  
V
ýsledky druhej vlny HFCS
Andrej Cupák, Anna Strachotová
úplne znenie v SJ 

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2015
Odbor výskumu
úplne znenie v SJ, prezentácia, Biatec časť 1, Biatec časť 2

OP 1/2015   
Krátkodobé prognózovanie reálneho HDP pomocou mesačných ukazovateľov
Juraj Huček, Alexander Karšay, Marián Vávra
úplne znenie v AJ, zhrnutie v SJ  

WP 5/2015   
Testovanie presnosti predikcií
Marián Vávra
úplne znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 4/2015   
Modely na krátkodobé prognózovanie HDP v krajinách strednej a východnej Európy
Martin Feldkircher, Florian Huber, Josef Schreiner, Marcel Tirpák, Peter Tóth, Julia Wörz
úplne znenie v AJzhrnutie v SJ  

WP 3/2015   
Návrat k monetárnym faktom
Pavel Gertler, Boris Hofmann
úplne znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 2/2015   
Sú zadlžené domácnosti chudobnejšie? Prípad Slovenska
Teresa Messner, Tibor Zavadil
úplne znenie v AJ, zhrnutie v SJ, AK 

WP 1/2015   
Testovanie normality ekonomických časových radov
Marián Vávra
úplne znenie v AJ
zhrnutie v SJ 

Roky 2005 - 2016

2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005