Štatistika za eurozónu

Na tejto stránke Národná banka Slovenska zverejňuje vybrané typy štatistických údajov za jednotlivé krajiny eurozóny ako aj agregované údaje za eurozónu ako celok.

Údaje za vybrané štatistiky je možné sledovať podľa krajiny, položky a z časového hľadiska. Užívateľom definované informácie je možné následne exportovať do formátu CSV, XML a PDF.  

Údaje za jednotlivé krajiny sú konzistentné, navzájom porovnateľné a šírené centrálne Európskou centrálnou bankou v rámci ESCB. Údaje sú k dispozícii aj prostredníctvom databázy ECB (Statistical Data Warehouse - SDW).

Naša štatistika

Štatistika bilančných položiek peňažných finančných inštitúcií

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Posledná aktualizácia dát: 5.1.2022
  Tabuľka   Graf

Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií

Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Nové obchody

Posledná aktualizácia dát: 5.1.2022
  Tabuľka   Graf

Úroková štatistika peňažných finančných inštitúcií - Stavy

Posledná aktualizácia dát: 5.1.2022
  Tabuľka   Graf

Štatistika investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Posledná aktualizácia dát: 20.1.2022
  Tabuľka   Graf

Štatistika vydaných cenných papierov

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií dlhových cenných papierov

Posledná aktualizácia dát: 12.1.2022
  Tabuľka   Graf

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Posledná aktualizácia dát: 12.1.2022
  Tabuľka   Graf

Zverejňovanie národnej štatistiky