Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM16 494 2428 658221 475222 7407 3532 865 0967 123354 413169 1681 615 3368 7523 535 953424 6005 883 27522 1811 106 46435 5723 822505-
Pohľadávky podielového fondu1 095 2221 5229 1403 159696159 74848139 4218 86156 431580279 27331 849357 8724 936134 6295 96716871-
Dlhové cenné papiere5 408 1891 88985 41532 5194741 126 8781 429118 97443 867400 1022 4821 291 851129 3631 979 5074 960180 4946 889612180-
Majetkové účasti6 014 1761 42743 85691 1394 522722 4611 64667 59270 439554 9102 1911 361 84464 9792 521 1823 903494 5124 1162 731206-
Podielové listy investičných fondov2 720 8953 74474 00791 0621 008600 4673 540121 08242 808346 755847406 57071 989712 9177 149230 1516 28030032-
Nefinančné aktíva502 28008 1080334205 93301 4581 87192 7552 38920 76983 04326 35726147 55711 17201-
Ostatné aktíva a finančné deriváty753 478779484 86331949 609265 8871 322164 383263175 64643 378285 44197219 1181 1471015-
Prijaté vklady a úvery548 539207312 25065467 80099463 14923 7971 020279 81425 265121 5112 45716 9921 95100-
Vydané podielové listy15 181 5868 508219 486219 6136 4732 752 8007 049350 469163 0881 418 9537 6083 090 696358 4485 449 08818 6651 072 90331 9413 802502-
Ostatné pasíva a finančné deriváty764 1721301 25987922844 495642 9952 931172 589124165 44440 892312 6731 10816 5691 679213-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt