Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 23 369 46081 432719 555800 04948 2116 148 17530 5351 886 475525 8037 181 491175 714482 2502 594 996634 14722 1171 660 370289 43935 65618 560-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 10 121 97213 027273 180312 67923 2292 548 0138 836568 780260 9893 856 01049 771304 695823 077453 3128 520514 50073 21211 7145 522-
1.1.2. Verejná správa992 0611 56323 96633 652318276 34768588 42517 725211 7193 5151 821267 4581 92917052 8507 8681 468242-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny12 255 42666 842422 409453 71824 6643 323 81521 0141 229 270247 0893 113 762122 428175 7341 504 461178 90613 4281 093 020208 35922 47412 796-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 750 84121 554204 967157 35911 8451 184 6367 949481 25697 5231 266 03760 27456 570668 83169 9594 606356 75277 6289 6345 410-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 6 292 85144 187187 448233 51811 5211 905 29710 096690 535142 1571 506 83555 68981 942655 28058 5787 323549 147124 87111 3305 232-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 697 6585 76717 17611 4371 367196 33564491 79016 711183 33310 94111 479111 2154 97645811 04219 1542 630445-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)4 893 05536 283131 601208 1448 2441 451 6729 128510 403106 3101 243 25238 29168 887403 84541 1926 268511 29096 7077 2654 412-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 702 1382 13738 67113 9371 910257 29032488 34219 13680 2506 4571 576140 22012 41059726 8159 0101 435375-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 061 0831 10129 89656 1401 294221 8062 96748 4196 755262 5876 15631 224175 56046 7871 498158 0655 8431 5102 155-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)150 6590996 704412 07609 05965478 3033105 9994 7943 583229 0561700-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 886 94910 54773 634139 4157 290779 691735425 12333 329914 74280 578220 573730 926179 4195 360185 62888 7247 2352 169-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 049 9501 01726 06615 5091 322374 8121114 82320 951304 9321 090112 89873 62287 80962110 4752 3361 371215-
1.2.1.1. do 1 roka 254 889049018701 2410203106113 679086 659-651 6576667100-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 38 8450129146324 95401762 05926 6820856513 535501401340-
1.2.1.3. nad 2 roky 756 2161 01725 44715 1761 290368 6171114 44418 786164 5711 09025 38373 57732 6175659 6682 3341 338215-
1.2.2. Verejná správa 1 698 6319 06540 58159 4084 936260 288649270 5229 581249 13441 75861 221499 43461 0734 29261 16756 8165 3661 689-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 138 3684666 98764 4981 032144 59175139 7782 797360 67637 73046 454157 87030 537447113 98629 572497265-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)31 7550570010201025 83102 4481902 9848134000-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 226 77959040 47618 045230304 9711 501122 78611 695480 4556 0685 349159 4467 68462050 80914 516819388-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 382 566268 9116 8181827 2251 19624 3002 079225 7371964 23163 9131 30122615 2471 11960-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny842 52454931 51311 179212277 56430598 3419 616253 6645 8721 11895 5336 38339335 56213 396620388-
1.5. Zahraničné aktíva 5 288 9906 428117 029162 5619 3361 085 1543 585245 143155 7121 728 47219 317585 431169 104485 16611 481478 63015 9674 0442 743-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)225 2429817 5405 3402 44831 18815038 1851 33540 5335 5875 04874 2884 9286953 0782 909439292-
1.7. Ostatné aktíva2 912 3353 14251 49949 4302 675969 623316230 24058 594820 75545 38897 102233 32020 1701 797302 70223 329993486-
1.8. Celkom36 941 337103 1211 009 7931 174 84670 1889 318 90436 8222 947 954786 46611 192 277332 6561 398 0183 962 2701 334 49542 0782 681 352434 88549 18524 640-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny22 802 81677 692675 882840 78651 1925 813 11128 3632 169 709321 5016 533 057261 390444 1373 010 643584 49227 6221 528 398340 35639 72919 332-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 897 39611 793224 219197 3017 2831 686 5272 536524 145119 3653 347 77753 953133 798948 478191 8562 314363 10775 0944 0801 553-
2.2.2. Ústredná štátna správa 153 8306396 8921 71358145 7441 19320 2533 23622 0375 6312 22729 0135 6835843 9981 988516475-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 14 751 59065 260444 771641 77243 3284 080 84024 6341 625 311198 9003 163 243201 806308 1122 033 152386 95324 7241 161 293263 27335 13317 304-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie9 224 39651 728313 990272 69326 9642 723 22421 2781 290 788178 5471 477 995140 460257 3111 425 723337 67618 604469 722146 45728 50915 229-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 770 07511 013126 03334 67913 748786 2072 487299 3718 410771 66958 48940 052201 43434 9685 294250 561114 0006 2151 383-
2.2.3.2.1. do 1 roka 749 9945 25675 2369 73712 012172 9391 52293 3262 397143 14132 92028 72323 53619 0612 48437 92683 5982 762667-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov168 3961 14810 4501 00061445 14246223 21037643 0491 9971 67420 1703 1551 2564 6957 3741 534281-
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 851 6854 60940 34723 9421 122568 126503182 8355 637585 47923 5729 655157 72812 7521 554207 94023 0281 919435-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 519 6772 5184 099334 4002 586563 9878694617 479821 9272 3018 035318 01212 300661436 1672 551409692-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 480 3472 4253 695333 2831 908538 809869697 424821 9272 3017 933313 9149 011580432 3282 551409688-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace39 330934041 11767825 178039255001024 0983 289803 839004-
2.2.3.4. REPO operácie237 44306490307 422034 6914 46491 6525562 71487 9832 0091654 84326500-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)653 631001 45702 25904 490191374 466446125 7392 017140 199691 899344550-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 554 8757 721141 42376 1624761 089 8941 489255 501166 4361 079 7526 04343 115263 07044 110283364 09414 0481 17561-
2.4.1. do 1 roka 5)266 23207 29023 818013 882121 84830 219146 23704 8782 9778 50006 582000-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)55 08253081 147011 58803 95910 99920 38705021 3013 55101 336000-
2.4.3. nad 2 roky3 233 5617 716133 82551 1974761 064 4241 488229 694125 218913 1286 04337 735258 79232 059283356 17614 0481 17561-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 592 71711 64486 28178 2178 380628 6284 899256 62055 095698 31740 43286 544350 10166 0104 783154 76849 9095 1153 393-
2.6. Zahraničné pasíva4 516 5142 75450 054132 5238 592887 0521 46386 594174 7911 647 63410 800590 71073 683466 6907 854353 11818 1561 1651 326-
2.7. Ostatné pasíva 2 820 7843 31056 15345 7011 548897 960608175 04068 452859 05113 545107 773262 75632 9941 467279 07512 0731 946528-
2.8. Celkom36 941 337103 1211 009 7931 174 84670 1889 318 90436 8222 947 954786 46611 192 277332 6561 398 0183 962 2701 334 49542 0782 681 352434 88549 18524 640-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt