Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 9 854 025-320 874366 715-3 867 082-709 66474 3422 091 24095 037169 9171 065 427309 785-708 394170 585---
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 420 074-108 686145 085-1 216 324-190 20911 4261 001 95743 62458 062219 811237 105-183 20748 202---
1.1.2. Verejná správa816 337-29 90423 115-506 248-31 184712112 2102 2689 44259 8616 619-35 2711 771---
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny5 617 614-182 284198 515-2 144 510-488 27162 204977 07349 145102 413785 75566 061-489 916120 612---
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)2 475 917-------------------
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 2 783 711-------------------
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 444 176-------------------
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)1 721 042-------------------
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 618 492-------------------
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)322 448-------------------
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)35 528-------------------
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny2 330 942-53 788186 276-851 334-142 18917 565552 82742 90340 993232 126131 415-97 45324 976---
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 956 750-23 62318 410-561 636-14 2366 487182 52716310 98044 24270 934-14 2109 465---
1.2.1.1. do 1 roka 132 200-1 3403 781-21 980-3 6734 85780 2941328849614 358-1 05281---
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 47 907-3421 411-28 573-2 525689 83103111 1753 560-9318---
1.2.1.3. nad 2 roky 776 643-21 94113 218-511 083-8 0381 56292 40215010 38142 57153 016-13 0659 366---
1.2.2. Verejná správa 1 140 440-23 778151 903-242 548-110 4079 174273 63642 07723 015176 68843 897-77 3918 003---
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 233 752-6 38715 963-47 150-17 5461 90496 6646626 99811 19616 584-5 8527 508---
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)20 060-81216-158-38018 757000279-00---
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny678 482-27 33619 637-267 869-43 7612 033184 50810 4744 77578 0828 348-29 79212 341---
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 219 550-8 8449 492-45 522-11 36917977 7632 70167647 1575 467-9 1523 929---
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny458 932-18 49210 145-222 347-32 3921 854106 7457 7734 09930 9252 881-20 6408 412---
1.5. Zahraničné aktíva 1 780 058-69 234115 761-540 403-61 05918 219425 04815 61580 37988 135186 402-168 89126 527---
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)152 333-4 8233 878-36 290-20 7422 19425 8962 5201 67044 5292 965-5 7213 625---
1.7. Ostatné aktíva916 963-17 13347 106-162 693-49 2167 785378 61419 79318 477166 51024 508-34 51010 411---
1.8. Celkom15 732 858-494 000739 390-5 725 829-1 026 662122 1403 676 891186 347316 2081 674 803663 707-1 044 766248 462---
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny8 730 178-298 152381 519-3 310 640-672 81771 8281 915 697124 765161 576869 812327 206-552 341168 590---
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 3 554 730-120 240136 513-1 297 873-218 0738 5421 011 92922 82674 456282 060181 594-172 06151 389---
2.2.2. Ústredná štátna správa 87 916-3 2231 967-46 214-4 4331 8276 7288951 7127 4563 482-6 0984 776---
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 5 087 532-174 689243 039-1 966 553-450 31161 459897 040101 04485 408580 296142 130-374 182112 425---
2.2.3.1. Splatné na požiadanie1 559 937-44 56657 453-438 482-127 64939 071241 72257 17811 946382 34953 132-124 70738 860---
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 046 084-129 24481 867-916 674-152 43815 236348 13429 48544 90979 93784 070-120 20973 366---
2.2.3.2.1. do 1 roka 801 240-72 00559 625-235 650-100 1256 79444 62627 65635 54347 93776 649-60 23162 055---
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov79 243-7 4961 864-10 301-15 7696 4127 5122411 33916 3892 527-2 4217 213---
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 165 601-49 74320 378-670 723-36 5442 030295 9961 5888 02715 6114 894-57 5574 098---
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 322 057-334102 763-610 333-104 5667 063275 9812 89627 72159 5854 823-128 8835---
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 209 703-118102 625-498 803-104 5667 063275 9811 73127 58959 5854 693-128 6755---
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace112 354-216138-111 530-0001 1661320130-2080---
2.2.3.4. REPO operácie159 454-545956-1 064-65 6588931 20311 48683258 425105-383194---
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)325 355-01 013-23 573-39 8491 630205 61814 113012 82040 852-00---
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 2 554 661-94 37880 484-1 333 944-50 37024 691467 41135716 250277 22341 980-151 30216 628---
2.4.1. do 1 roka 5)239 963-1 1399 461-53 932-9 74618 995122 2202204 78308 851-10 649187---
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)85 242-5854 105-46 965-2 3939213 96201 42811 6302 989-1 06825---
2.4.3. nad 2 roky2 229 456-92 65466 918-1 233 047-38 2315 604331 22913710 039265 59330 140-139 58516 416---
2.5. Kapitál a opravné položky 873 937-25 79628 674-240 051-77 6187 086244 80218 76723 366123 73529 000-52 22721 582---
2.6. Zahraničné pasíva1 975 134056 076192 844-545 422-124 8729 777358 63412 62893 914133 909198 903-225 54435 239---
2.7. Ostatné pasíva 1 272 923-19 59854 856-272 199-61 1367 128484 72915 71720 433257 30425 766-63 3526 423---
2.8. Celkom15 732 858-494 000739 390-5 725 829-1 026 662122 1403 676 891186 347316 2081 674 803663 707-1 044 766248 462---

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt