Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 13 795 35634 204430 661507 48337 7964 265 098-1 557 477133 5842 865 846171 775456 7161 753 317411 5397 921987 503254 35720 390--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 607 38816 196139 829236 26312 4311 502 213-287 03917 8951 274 75023 456165 816475 909313 8321 917121 07949 3073 799--
1.1.2. Verejná správa824 74792329 67925 863940441 411-40 7664 555144 93710 69818 04256 9536 23013241 2054 408662--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny8 363 22117 085261 153245 35724 4252 321 474-1 229 672111 1341 446 159137 621272 8581 220 45591 4775 872825 219200 64215 929--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 439 6789 218121 35989 98810 881784 834-586 92541 314614 72468 994108 680657 49837 4713 352239 41388 47810 823--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 212 9666 101115 628122 47112 2791 444 491-628 90869 248716 63066 500121 427393 39124 8102 192408 357101 1054 344--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 555 99498229 2788 5152 544170 562-77 5219 350142 38721 01717 83744 4511 27421424 4299 3731 980--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 937 5073 98854 93895 8444 140967 706-458 37148 795500 41643 80996 345217 41010 6521 541362 69880 5231 394--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 719 4651 13131 41218 1125 595306 223-93 01611 10373 8271 6747 245131 53012 88443721 23011 209970--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)634 5841 76423 59327 9581 21888 167-10 15445684 6562 02641 582155 86827 858310161 28110 985762--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)75 98715724 939453 982-3 68411430 1491001 16813 7001 3391616 167731--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 547 7389 77589 154203 9076 7351 114 365-253 08221 722874 29246 708200 838319 883218 6723 976175 48729 6286 895--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 537 6931 91244 49322 4472 168725 613-49 82413 210353 9911 08587 58290 124109 5431 97035 0044 7773 434--
1.2.1.1. do 1 roka 266 0613793 24550417513 812-10 8286 804172 8681130 8132824 28692 769932 857--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 108 529188713 77822145 063-2 26220634 246104 8103 72710 672912 55433022--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 163 1031 51640 37718 1651 772666 738-36 7346 200146 8771 06451 95986 36974 5851 87029 6814 354555--
1.2.2. Verejná správa 1 450 8177 19226 911158 3184 094300 333-137 3313 155355 89833 56868 702191 60064 9731 372103 8456 1833 123--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 559 22867017 75023 14247388 419-65 9275 357164 40312 05544 55438 15944 15663436 63818 668338--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)87 02811843201 735-1394382 513458991 3801510070--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 038 90925739 49823 496966352 934-99 1995 400277 4208 4288 886146 29210 06511951 18516 106793--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 320 61758 72612 58025145 849-18 979810123 9069383 38981 6263 6724817 7392 403271--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny718 29225230 77210 916715307 085-80 2204 590153 5147 4905 49764 6666 3937133 44613 703522--
1.5. Zahraničné aktíva 3 737 7721 429142 079213 74514 7501 030 759-141 28151 579878 13535 540426 985100 751312 48313 536373 64730 7881 597--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)165 0219035 2843 75576931 545-26 42767830 5444 3072 29048 6343 5803045 0072 970600--
1.7. Ostatné aktíva1 590 4981 44823 748104 9971 471144 186-112 05532 117656 59617 37056 319256 20325 0531 968135 32826 526630--
1.8. Celkom23 962 32548 027730 5081 057 41262 4836 940 622-2 189 661245 1215 665 346284 1751 152 9312 626 463981 54527 8241 728 161360 38030 906--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny12 246 00235 689395 697573 59933 6243 951 067-1 367 58399 2202 500 688184 237415 1901 334 682448 09013 283758 231217 71823 664--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 872 8799 343156 551211 3507 3711 589 615-377 20919 5621 233 72916 290244 806544 014254 8646 086159 28265 6077 298--
2.2.2. Ústredná štátna správa 133 5351 9282 7495 12023043 606-14 5352 47137 2007 3122 71010 1561 8831772 1513 642840--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 239 58824 418236 397357 12926 0232 317 846-975 83977 1871 229 759160 635167 674780 512191 3437 020596 798148 46915 525--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 831 14911 81878 74689 7824 671727 805-422 28550 524403 09195 55565 815583 22975 2672 801184 99554 0556 202--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 657 44811 189157 31398 02314 919957 432-477 65017 488376 83557 11590 66049 618101 5254 135179 65494 1358 688--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 030 0089 24089 91656 80211 778225 328-173 07811 69063 00953 28860 37939 47280 5963 198100 10276 3486 560--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov92 8734111 7095 05299717 956-34 0103 3523 2714103 4414 6459281983 0365 063713--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 534 5671 90955 68836 1692 144714 148-270 5622 446310 5553 41726 8405 50120 00173976 51612 7241 414--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 514 0081 39540167 2336 433605 163-5349 175400 1025 41011 10168 88514 15784231 936272635--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 425 66648040167 2335 088519 861-09 175400 1024 36011 07568 76712 85883231 923272577--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace88 342915001 34585 302-534001 050261181 299113058--
2.2.3.4. REPO operácie236 983162982 091027 446-75 370049 7312 5559878 780394021370--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)695 1441 47402 165031 148-40 29611 317393 8994 73925 31085 111100 096001 0635--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 868 6901 607167 21550 3123 0421 617 390-272 72635 447698 057494124 994483 33670 957169329 24618 5161 416--
2.4.1. do 1 roka 5)376 23305 9605 272-138 305-48 39015 442221 48545819 749166 684014 452202--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)142 446332 9321 986073 845-20 3411 31516 40907 98511 2241 74803 89676544--
2.4.3. nad 2 roky3 350 0111 573158 32343 0543 0431 505 240-203 99518 690460 1633697 260472 09662 525169310 89817 7311 370--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 345 8414 60557 03435 9645 979322 474-165 81721 543321 65424 72452 275193 78543 8022 65176 34330 4262 707--
2.6. Zahraničné pasíva3 617 1083 04279 679275 22217 687693 5790201 11043 622867 61544 832469 725186 504296 5739 815385 07573 5721 704--
2.7. Ostatné pasíva 2 189 5401 61030 883120 1502 151324 964-142 12933 972883 43325 14965 437343 04522 0271 905179 26619 0851 411--
2.8. Celkom23 962 32548 027730 5081 057 41262 4836 940 622-2 189 661245 1215 665 346284 1751 152 9312 626 463981 54527 8241 728 161360 38030 906--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt