Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 14 652 22234 281451 215526 64643 2064 264 615-1 825 999145 7113 069 029184 248546 1781 893 307425 6528 6951 044 756274 86623 200--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 825 25213 277148 033236 70015 2281 484 388-321 95720 4201 340 28321 342207 989530 935313 3272 081150 62349 2553 611--
1.1.2. Verejná správa808 79359129 70325 495997418 762-38 3914 722155 0299 47119 02159 4945 34412038 7564 605643--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny9 018 17720 413273 479264 45126 9812 361 465-1 465 651120 5691 573 717153 435319 1681 302 878106 9816 494855 377221 00618 947--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 763 62810 793128 41395 71412 415804 921-724 24343 304661 61174 632136 664701 39842 0663 824256 63794 02512 570--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 471 7557 602120 043133 36713 6391 444 574-724 60976 478777 17776 449138 232424 38025 3112 474416 627114 5085 227--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 585 9451 16628 8468 9432 862170 943-88 34510 321147 03524 65919 92049 7151 29824324 75711 1632 240--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 157 4124 95759 210105 6335 119975 304-532 26854 289556 97349 732110 739239 78411 7071 727370 49591 2781 865--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 728 3981 47931 98718 7915 658298 327-103 99611 86873 1692 0587 573134 88112 30650321 37512 0671 123--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)694 3022 01724 55927 915899108 771-12 56968496 2472 24243 261160 66037 488180167 48112 4251 145--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)88 48914617 454303 199-4 23210338 6821101 01316 4412 1171614 628494--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 626 1899 97891 436197 9947 2701 148 976-201 60624 927937 38149 735225 072318 770220 2644 053185 10824 9206 355--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 642 0351 53444 61022 5352 501745 709-47 84716 290411 5591 608101 11192 454113 5042 33339 4025 4062 625--
1.2.1.1. do 1 roka 295 069721 55439610623 523-6 9507 712195 5794928 7773924 52625 893711 987--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 119 244237576 5938251 302-3 03748831 15557 5043 93212 0501192 2192027--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 227 7221 43942 29915 5462 313670 884-37 8608 090184 8251 55464 83088 48376 9282 21331 2905 133632--
1.2.2. Verejná správa 1 342 3587 81725 941149 9344 250290 416-86 7462 817346 18231 66465 685186 00556 7361 14294 5005 7323 408--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 641 79662720 88525 525519112 851-67 0135 820179 64016 46358 27640 31150 02457851 20613 782321--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)84 4170835702 259-7710279 235548381 4552560012--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 159 89521640 06136 7911 021359 327-116 2285 996334 2208 21810 504158 53618 12211453 41218 480948--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 342 84268 80412 53433446 363-18 846897145 0589954 14282 4563 3791416 5372 831209--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny817 05321131 25724 257687312 964-97 3825 099189 1627 2236 36276 08014 7439936 87515 649738--
1.5. Zahraničné aktíva 4 187 3792 024167 569212 02218 7811 118 698-163 07360 669951 31545 391537 651105 545351 36115 887442 19331 8922 131--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)169 8238805 3703 83879930 813-27 46670431 7984 7312 58050 6203 6943195 2842 925610--
1.7. Ostatné aktíva1 646 2741 89425 146106 0432 477155 425-129 36528 979696 48518 65164 719244 52127 7941 581120 61528 531712--
1.8. Celkom25 526 19849 274780 8801 083 39173 5597 080 113-2 463 816267 0916 099 464311 0271 387 5412 772 7521 047 13730 6491 851 367381 61933 958--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny12 913 27036 731415 425611 01338 2794 006 911-1 563 821106 8882 577 400195 430483 2701 439 218480 13314 806813 006220 75526 270--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 112 3756 332166 694231 5609 7461 586 247-386 49823 1171 294 07619 243284 112614 328268 1947 341175 78162 5258 912--
2.2.2. Ústredná štátna správa 139 5193 5983 5474 56613546 301-29 0452 05720 5246 3773 5659 3903 4882046 9993 6601 089--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 661 37626 801245 184374 88728 3982 374 363-1 148 27881 7141 262 800169 810195 593815 500208 4517 261630 226154 57016 268--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 901 55412 36780 60988 3755 569727 702-460 02252 275408 50895 06476 335600 91868 8192 841191 32451 6036 675--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 994 97913 211164 269120 91315 8921 027 342-613 77319 815387 88168 774107 60852 150125 8264 341204 196102 4328 758--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 226 45811 07194 18370 17812 875273 615-218 53513 91375 61364 87976 43442 454102 1673 412116 70177 7866 565--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov121 6776414 8878 27788222 979-42 5043 2849 4494553 5074 2763 7032213 5914 765687--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 646 8442 07655 19942 4582 135730 748-352 7342 618302 8193 44027 6675 42019 95670883 90419 8811 506--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 503 5851 22336163 4936 937587 269-4939 624410 5334 11911 61268 30313 62879234 142333833--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 405 16740236163 4935 523492 316-09 624410 5333 18011 58468 15712 21579233 696333770--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace98 418821001 41494 953-49300939281461 4130446062--
2.2.3.4. REPO operácie261 25802702 106032 050-73 990055 8781 8533894 12917805642022--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)728 6401 36701 674031 987-23 20713 292432 7385 69239 65875 453104 0960084314--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 196 1442 053180 77752 0284 4251 644 555-343 98543 534802 728757159 656530 24973 71389346 33317 8281 495--
2.4.1. do 1 roka 5)447 3611215 8015 662042 997-58 65515 495270 10454923 997345 945018 092303--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)161 688583 6354 717091 268-12 3332 36017 57206 68417 4522 42003 02322322--
2.4.3. nad 2 roky3 587 0951 874171 34141 6494 4251 510 290-272 99725 679515 052208128 975512 76365 34889325 21817 5751 469--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 423 5124 64060 67541 9216 711336 337-174 46822 991344 32825 76962 931197 03146 5483 26977 04333 4702 895--
2.6. Zahraničné pasíva3 995 6362 43989 633253 62021 258716 7020200 88448 0271 016 06157 339565 185196 408313 62510 958450 17987 9741 522--
2.7. Ostatné pasíva 2 268 9962 04534 370123 1352 886343 621-157 45132 359926 20926 04076 841334 39329 0221 527164 80620 7491 763--
2.8. Celkom25 526 19849 274780 8801 083 39173 5597 080 113-2 463 816267 0916 099 464311 0271 387 5412 772 7521 047 13730 6491 851 367381 61933 958--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt