Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 14 755 04834 197453 446523 26543 6954 268 644-1 851 284149 0723 077 317183 045562 2891 942 673407 5528 7601 062 545273 91623 514--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 851 46013 001149 329232 23815 6671 492 207-316 05122 4771 341 45020 721217 936552 088295 9372 081162 58548 4413 630--
1.1.2. Verejná správa806 99858829 76824 881934419 237-38 8644 810155 0119 92518 80957 0214 69012038 8265 156650--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny9 096 59020 607274 349266 14627 0942 357 200-1 496 369121 7851 580 856152 399325 5441 333 564106 9256 560861 134220 31919 234--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 801 86310 818128 33295 41112 422807 368-739 79243 806661 36672 233140 865718 36241 5803 843258 87193 87712 707--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 503 6547 749120 264134 16213 7601 442 666-740 03077 267782 60377 788140 200431 01625 3142 510416 774115 5705 333--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 586 8471 18628 1838 9122 875168 600-90 09210 364147 60225 23019 47650 2791 29124725 72611 0922 269--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 181 7875 05560 139106 4125 201975 870-541 90754 855561 75750 482112 991243 62811 7991 747369 51792 4301 912--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 735 0201 50831 94218 8385 684298 196-108 03112 04873 2442 0767 733137 10912 22451621 53112 0481 152--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)696 7812 03925 12229 175882103 460-12 35160595 8822 27243 423167 42738 746188167 51110 8071 192--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)94 27916317 395313 706-4 19410341 0051041 05216 7581 2881817 979642--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 639 06810 03892 144195 3037 4861 164 032-192 13725 894940 46548 931226 457323 582221 1214 086184 15624 8466 300--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 651 1451 56445 13923 2982 631749 233-40 77617 232418 0211 660102 97495 240113 5362 31138 2715 7652 516--
1.2.1.1. do 1 roka 284 853601 8284098722 718-1 7118 357192 5851828 5506224 07404 445961 851--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 129 015228687 1398255 682-2 60547734 912108 4603 94112 3211562 1604407--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 237 2771 48242 44315 7502 462670 833-36 4608 398190 5241 63265 96491 23777 1412 15531 6665 229658--
1.2.2. Verejná správa 1 341 8787 85325 790146 2674 251296 922-86 6212 841345 17130 74164 782188 07756 2721 20793 1375 2573 484--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 646 04562121 21525 738604117 877-64 7405 821177 27316 53058 70140 26551 31356952 74813 824300--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)83 6200995802 438-739978 299588291 4272390012--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 196 41921640 72236 7901 013365 034-115 2696 088364 5818 23110 425157 32618 32811153 61420 011986--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 371 78668 99712 65832449 824-19 545881169 0581 1634 05682 6053 3721316 4773 150145--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny824 63321031 72524 132689315 210-95 7245 207195 5237 0686 36974 72114 9569937 13716 861842--
1.5. Zahraničné aktíva 4 269 6281 707163 923225 03719 0021 148 762-169 14352 847959 71248 418550 919117 447347 68316 124450 31835 4192 126--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)170 4198805 3793 85279830 888-27 75371231 8134 8142 53550 7753 7183205 2532 927606--
1.7. Ostatné aktíva1 762 5212 09727 341107 2692 365161 394-131 38233 627762 34821 08668 485264 77530 2681 356125 27929 267680--
1.8. Celkom25 876 71449 135783 0541 091 57374 3557 141 191-2 487 040268 3396 214 536314 5781 421 9362 858 0071 028 90930 7581 881 165386 38634 214--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny13 043 50836 077414 073617 17038 2744 069 265-1 596 354103 2112 578 458195 205487 2631 455 637465 52814 825839 333222 01126 531--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 176 6655 386163 922234 3259 6261 618 644-388 17820 2521 304 25020 165289 438635 120250 6437 305190 11361 6159 037--
2.2.2. Ústredná štátna správa 141 7503 5083 8704 49913448 368-33 2791 57520 9804 2824 0269 1833 1792065 6402 8691 113--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 725 09327 184246 281378 34628 5142 402 253-1 174 89781 3841 253 228170 758193 799811 334211 7067 315643 580157 52716 381--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 937 69012 96282 77392 8925 652755 346-466 19151 312403 11395 03175 742591 12575 7212 870194 93853 5066 750--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 028 64113 020163 237121 47615 8731 035 667-633 34220 470387 89270 174106 43451 986121 4084 366213 069103 4868 781--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 245 39610 85493 15968 41313 022279 968-226 44414 62075 56366 27075 02241 24298 1153 458127 70678 8746 607--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov126 8358115 0149 33786123 792-43 7583 26710 7484494 0334 2133 5912053 8124 821709--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 656 4102 08455 06443 7261 990731 907-363 1402 583301 5813 45527 3796 53119 70270381 55119 7911 465--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 498 0251 20335162 0916 989583 706-4989 602409 7363 93511 62267 87314 33378234 262332849--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 396 96639235162 0915 594486 159-09 602409 7363 01711 58867 72312 91278233 771332786--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace101 059811001 39597 547-49800918341501 4210491063--
2.2.3.4. REPO operácie260 73702361 887027 534-74 866052 4871 6181100 35024401 3112032--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)720 0531 44801 553031 958-2 05313 703442 8235 78643 32575 171102 8760080515--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 220 7572 128183 84651 1574 3351 641 687-349 32844 443804 280774168 742536 91273 23088348 37417 9841 467--
2.4.1. do 1 roka 5)444 7731185 4675 154043 977-59 99215 409263 84154926 188325 982018 132504--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)168 348584 1914 752093 539-12 7502 52519 50307 09018 3732 52902 87322322--
2.4.3. nad 2 roky3 607 6361 953174 18841 2514 3351 504 171-276 58626 509520 936225135 464518 50764 71988327 36917 7111 442--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 446 7504 67560 17142 3586 813336 868-179 97623 072364 63025 82561 380197 17446 7703 27774 97633 5502 930--
2.6. Zahraničné pasíva4 011 3282 59888 729254 57822 216707 8250198 16245 3351 019 16358 909581 082206 807312 30911 266447 53790 8921 528--
2.7. Ostatné pasíva 2 434 3182 20936 235124 7572 717353 588-161 16738 5751 005 18228 07980 144386 30628 1961 301170 94521 1441 744--
2.8. Celkom25 876 71449 135783 0541 091 57374 3557 141 191-2 487 040268 3396 214 536314 5781 421 9362 858 0071 028 90930 7581 881 165386 38634 214--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt