Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 13 878 89832 947433 232509 22438 1044 270 751-1 591 219131 7252 894 702172 516483 3701 733 390417 5587 893986 743254 46820 902--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 618 30914 753141 461234 88212 4361 509 505-293 54614 8301 279 07222 388186 543449 615318 0651 915120 68347 7193 985--
1.1.2. Verejná správa815 05690829 40225 723924432 081-40 7994 612145 32110 52518 21957 2905 08112641 3954 608718--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny8 445 53317 286262 369248 61924 7442 329 165-1 256 874112 2831 470 309139 603278 6081 226 48594 4125 853824 665202 14116 198--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 479 0699 297122 10691 82811 213785 424-603 94141 900621 12969 526110 512661 00139 7663 433242 97188 96510 995--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 232 3836 183115 575123 70412 2831 443 346-638 60869 768719 80067 989124 531397 76124 8072 217404 583101 9114 397--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 557 28898729 1228 5792 535169 661-78 1589 387142 24721 60518 53044 9441 30521224 3169 4341 996--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)2 957 5664 06354 94897 0094 180968 246-466 59149 202505 60744 67298 446220 80510 7211 563359 99081 3291 427--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 717 5291 13331 50518 1165 568305 439-93 85911 17971 9461 7127 555132 01212 78144220 27711 148973--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)658 9941 80524 08528 2771 20996 769-11 04049998 3931 99142 318153 90028 469186162 05211 201806--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)75 07916014 810383 626-3 28411630 987971 24713 8201 3701715 058631--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 572 25210 07590 043203 9906 9431 120 093-251 32722 259888 75946 511201 814317 636220 3263 968179 75729 7376 707--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 557 6501 90845 31322 1862 283731 803-50 60613 776360 89198488 18991 723110 2981 99637 1234 7583 330--
1.2.1.1. do 1 roka 269 7503793 48946421614 612-11 6176 880175 4302930 1713424 410122 531832 739--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 111 969188053 82122548 134-2 04219934 73395 0403 87610 3741032 59933714--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 175 9311 51241 01917 9011 842669 057-36 9476 697150 72894652 97887 81375 5141 88131 9934 338577--
1.2.2. Verejná správa 1 443 9697 48426 866157 9053 941297 219-134 5303 042361 99233 22468 838187 21364 3411 358102 6766 1233 023--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 570 63368317 86423 89971991 071-66 1915 441165 87612 30344 78738 70045 68761539 95818 856355--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)85 37911843401 709-1394280 940459071 3491260040--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 054 41625739 54323 461971355 432-99 9455 474281 4918 7449 384149 69517 32313247 43516 489815--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 316 56658 55812 58625646 292-17 125889124 2079444 04482 3063 6555013 4632 497275--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny737 85025230 98510 875715309 140-82 8204 585157 2847 8005 34067 38913 6688333 97213 992540--
1.5. Zahraničné aktíva 3 781 7341 476144 445207 04415 8181 045 853-146 48852 141888 14436 887436 93992 303322 51114 093376 96332 0161 595--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)165 2489005 2553 77275931 563-26 47668030 6644 3592 34648 6643 5883054 9272 954600--
1.7. Ostatné aktíva1 576 7971 43724 06298 0281 600142 250-112 88233 744670 55518 80159 263256 67323 9632 293109 96826 608601--
1.8. Celkom24 114 71847 103736 6641 045 55364 1926 967 651-2 228 475246 0625 735 255287 8591 194 0272 599 7091 005 39628 6851 705 793362 27431 220--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny12 291 51335 327397 075571 91434 4283 944 203-1 398 92797 6702 506 974184 865441 3121 310 997452 40412 835766 736218 43624 022--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 887 6738 445156 356206 7787 9251 583 392-388 28520 2671 242 98118 438268 489525 101247 0205 623164 19066 3767 753--
2.2.2. Ústredná štátna správa 142 9322 1652 8583 76022937 444-21 4651 19952 7835 0852 7568 0112 0821761 2644 225618--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 260 90824 717237 861361 37626 2742 323 367-989 17776 2041 211 210161 342170 067777 885203 3027 037601 282147 83515 651--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 818 90412 06479 64290 7104 894725 050-424 43249 564389 51695 05365 774580 02578 6422 815187 96552 5316 226--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 691 29711 262157 84299 17815 003963 684-490 38017 534374 26658 47593 10550 317110 2424 138181 25595 0198 780--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 047 2159 24690 03656 17011 883225 838-174 13311 65964 99054 56862 48140 14688 1963 228101 79977 1996 626--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov96 5594011 9675 93596818 296-36 2503 3753 3544233 3404 7108981702 9225 089706--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 547 5231 97555 83937 0732 152719 550-279 9972 500305 9223 48427 2845 46121 14874076 53412 7311 447--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 515 7601 37539169 0336 377604 987-5259 106400 8765 31711 10368 58214 11684231 798278645--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 427 14747339169 0285 082519 418-09 106400 8764 27811 07668 46212 81078231 776278587--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace88 613902051 29585 569-525001 039271201 306622058--
2.2.3.4. REPO operácie234 947163382 455029 646-73 840046 5522 4978578 961302026470--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)695 0671 46801 974031 716-38 61911 679397 8454 69225 16482 63999 724001 0155--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 932 3871 609170 94449 9653 1511 630 911-283 45436 448720 879503125 865495 38173 162166326 24318 6321 431--
2.4.1. do 1 roka 5)390 87105 7545 261138 132-50 08715 451236 13646918 938267 312013 285203--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)144 049333 3482 015075 799-18 6801 44217 11608 02111 1481 85603 77485044--
2.4.3. nad 2 roky3 397 4671 576161 84242 6893 1501 516 980-214 68719 555467 6273498 906484 20763 994166309 18417 7621 383--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 359 5954 64957 24536 3816 096327 196-166 61621 642321 62324 72053 418193 85144 3562 68781 41531 1322 703--
2.6. Zahraničné pasíva3 696 8382 54580 527273 59118 384713 0520208 29544 030885 01947 026478 107182 471313 92910 769396 00174 7901 624--
2.7. Ostatné pasíva 2 139 3181 50530 873111 7282 133320 573-132 56434 593902 91526 05370 161334 37021 8212 228135 39818 2691 436--
2.8. Celkom24 114 71847 103736 6641 045 55364 1926 967 651-2 228 475246 0625 735 255287 8591 194 0272 599 7091 005 39628 6851 705 793362 27431 220--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt