Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 14 209 31235 427436 612517 95838 9844 318 300-1 660 171137 0742 965 882174 821490 5411 794 748426 9418 0841 024 067262 19721 278--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 767 68716 720142 223242 33812 7581 536 144-303 36917 8671 315 16920 250184 414483 527326 3891 895148 61247 3853 550--
1.1.2. Verejná správa819 76978929 98625 331788433 208-41 1304 692147 56610 10718 58359 4554 54512440 6364 530667--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny8 621 85617 918264 403250 28925 4382 348 948-1 315 672114 5151 503 147144 464287 5441 251 76696 0076 065834 819210 28217 061--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 562 9199 491123 75291 36311 677791 669-636 81542 606640 23072 027118 510668 94640 1073 586246 48390 41111 513--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 300 7196 521115 823126 64912 5141 440 063-662 76371 238732 31370 407126 842407 92424 9312 278413 287108 4794 628--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 562 7571 04229 2789 1572 575168 752-81 0559 624143 25322 30417 11746 2801 32621924 39710 2142 056--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 018 1884 26555 30699 2974 521968 459-484 78650 261516 57846 412102 523228 57610 9551 600368 25086 7851 524--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 719 7741 21531 23918 1955 418302 852-96 92211 35372 4821 6917 202133 06812 65045920 64011 4801 047--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)670 6051 90424 22726 0631 213113 462-11 40155891 4761 91940 988160 39828 864184159 91311 336919--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)87 62416036 215353 754-4 69511339 1281091 20614 5012 1051715 138571--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 606 7599 62692 798207 4457 1551 130 838-241 28223 480922 18449 131210 622301 590217 8703 906178 87430 6456 599--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 580 3361 51447 07021 0562 216739 169-48 82214 078370 7661 37592 84090 900110 9301 94638 2405 0903 215--
1.2.1.1. do 1 roka 281 954233 35343016718 584-9 2657 060185 7982929 47711825 36132 3711082 637--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 119 428211 6454 80819850 205-2 43125535 51996 5313 56811 3681082 7463439--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 178 9541 46942 07215 8181 851670 380-37 1266 763149 4491 33756 83287 21474 2011 83633 1234 639569--
1.2.2. Verejná správa 1 436 7937 48827 329161 5374 295297 200-125 3572 914379 53634 21368 708172 70061 1351 32499 9096 2553 079--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 589 63062518 39924 85264494 469-67 1036 488171 88213 54349 07437 99045 80563640 72519 300306--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)82 8785803101 664-1475278 602519331 0922200060--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 155 79123739 63236 057990387 678-104 3795 634317 0888 2319 377161 41317 24210252 39216 668770--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 331 51558 62712 72727843 461-18 581865133 9239114 07586 9403 5792015 1362 690170--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny824 27623131 00523 330712344 217-85 7984 769183 1657 3205 30274 47313 6638237 25613 978600--
1.5. Zahraničné aktíva 3 855 2861 501154 023204 79915 2411 057 117-147 73558 363888 87437 319442 09196 154317 13714 604418 53333 1411 705--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)166 6888925 2753 77876430 320-26 62670530 9844 7582 55149 5493 6143065 5732 955605--
1.7. Ostatné aktíva1 583 3491 50423 79598 0861 824149 769-114 76932 832656 34117 42878 863251 31326 1772 832107 15726 819639--
1.8. Celkom24 660 04649 192752 2151 068 15364 9587 075 686-2 295 105258 1355 859 955291 7401 234 9812 655 8551 009 19429 8351 786 594372 43331 596--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny12 633 02337 353403 709595 48135 0274 035 368-1 456 734100 1182 560 827186 767443 7091 363 274464 27412 841800 020222 74224 351--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 043 5488 092161 180221 2258 3891 635 044-394 97519 5151 277 94418 907264 947550 961254 1375 637177 34267 3717 935--
2.2.2. Ústredná štátna správa 136 6304 1342 8734 74613639 112-31 2041 24533 8403 9751 9188 8831 3281811 9265 580760--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 452 84525 127239 656369 51026 5022 361 212-1 030 55579 3581 249 043163 885176 844803 430208 8097 023620 752149 79115 655--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 887 24811 60880 23689 0055 038742 026-431 53150 355411 86195 26969 315602 12173 1582 823190 68351 6886 446--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 800 83812 163159 034109 92415 095981 443-527 32219 831377 16561 21296 45351 985120 9444 115197 94997 5768 414--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 108 88810 11490 65564 81211 970239 027-183 12913 87367 31857 34165 21741 79299 1743 222110 77275 7786 321--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov101 5894412 4827 16098018 870-38 6023 3573 3464573 4684 6171 1121673 1614 957681--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 590 3612 00555 89737 9522 145723 546-305 5912 601306 5013 41427 7685 57620 65872684 01616 8411 412--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 515 1061 33939167 7886 369602 113-5089 172404 1164 99011 02868 65014 40385231 983316793--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 425 34545639167 7835 026515 525-09 172404 1163 96110 90168 52213 13279231 878316718--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace89 761883051 34386 588-508001 0291271281 2716105075--
2.2.3.4. REPO operácie249 653173472 793035 630-71 194055 9012 4144880 67430401372112--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)695 7331 35201 771031 503-33 35712 482411 9844 67825 56176 66196 781009555--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 3 986 9261 711174 59051 0733 5971 623 920-291 52240 006742 232668136 637507 50072 91494327 10018 7641 411--
2.4.1. do 1 roka 5)412 72705 5934 661041 419-47 94716 197253 90663622 220596 345013 694505--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)153 212334 1333 362079 708-19 5861 64917 81208 26111 8072 16703 94478343--
2.4.3. nad 2 roky3 420 9871 678164 86443 0503 5971 502 793-223 98922 160470 51432106 156495 63464 40294309 46217 9311 363--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 370 8374 49456 77637 9546 248330 201-160 20521 776335 23924 36953 682197 12943 7003 22978 63731 1692 742--
2.6. Zahraničné pasíva3 788 3142 58384 839270 41117 985717 1690211 03149 004918 18148 349488 895182 300308 59910 866429 51280 0241 614--
2.7. Ostatné pasíva 2 185 2131 69832 301111 4632 101337 525-142 25634 749891 49226 90986 497328 99122 9262 805151 32518 7791 473--
2.8. Celkom24 660 04649 192752 2151 068 15364 9587 075 686-2 295 105258 1355 859 955291 7401 234 9812 655 8551 009 19429 8351 786 594372 43331 596--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt