Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 14 351 14835 745438 076520 10539 3304 323 975-1 675 553138 3713 016 772176 416504 8431 817 166433 0798 1471 040 444266 34821 675--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 854 71416 489141 092240 10812 8501 552 342-300 46418 0201 356 22021 219191 560497 270331 4411 862156 31248 6663 688--
1.1.2. Verejná správa809 10078730 26325 887796425 678-40 1464 709147 1269 84118 35658 3154 57112339 7514 457661--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny8 687 33418 469266 721254 11025 6842 345 955-1 334 943115 6421 513 426145 356294 9271 261 58197 0676 161844 381213 22517 325--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 590 8249 760124 39291 60811 712789 772-644 50442 823644 99072 430122 412673 78141 0293 666251 54591 53811 603--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 333 8566 721117 068128 03612 7331 440 728-674 56772 077739 50270 866129 754410 02224 8672 306416 205110 1644 737--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 570 3261 06029 7159 1662 606169 850-82 1309 810146 02622 77517 64247 3391 32722524 06610 4802 096--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 043 1604 38355 829100 6434 644968 901-494 21150 889521 38046 341104 753229 59211 0661 617371 39688 1591 581--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 720 3701 27831 52418 2275 483301 977-98 22611 37872 0961 7507 359133 09112 47446420 74311 5251 059--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)676 0331 98624 79427 7211 206111 266-12 06262789 4201 96241 298162 92729 776173162 72311 457985--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)86 62314676 743354 189-3 81211339 514991 46514 8541 3931613 909651--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 614 9439 80493 381206 3017 1841 149 971-223 10625 109926 52148 948208 681301 889218 7893 816181 01131 2366 996--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 607 0171 50746 35420 7132 203743 836-49 95215 140389 9421 39592 61891 041112 7131 93138 2655 0483 568--
1.2.1.1. do 1 roka 296 239242 91745716918 523-9 6697 849198 6283128 6359726 71232 630912 981--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 119 724221 0034 64719052 844-2 24728433 98946 4593 73511 5861092 59333310--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 191 0541 46142 43415 6091 844672 469-38 0367 007157 3251 36057 52487 20974 4151 82033 0424 624577--
1.2.2. Verejná správa 1 409 6987 68028 291160 5774 309310 590-106 4473 164362 29533 92766 108171 69659 8201 264100 5246 2593 119--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 598 22861818 73625 01167295 545-66 7076 805174 28413 62649 95539 15246 25662142 22219 929309--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)85 4155793101 799-1455580 998479511 1761330011--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 161 97623538 62435 335992385 297-98 0885 516330 2537 93410 338164 23117 73910252 05816 563787--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 347 07668 54012 60827949 527-15 547831145 4568704 26387 8123 6581915 2122 752171--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny814 90023030 08422 727713335 770-82 5414 685184 7977 0646 07576 41914 0818336 84613 811616--
1.5. Zahraničné aktíva 3 885 9912 011154 534207 32415 7891 055 554-149 34754 284906 17440 937439 392101 791318 54415 010426 80231 3081 876--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)166 9958895 2773 78477130 392-26 75570731 1814 6902 56649 5243 6273075 5492 943608--
1.7. Ostatné aktíva1 602 3151 54225 19998 5792 033155 168-115 98532 550661 81817 94379 971247 95426 5352 055114 82625 787664--
1.8. Celkom24 868 78450 233755 1701 071 46066 1027 102 156-2 288 980256 5905 953 718296 9171 246 7432 683 7321 018 44529 4371 820 685374 18832 606--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny12 727 59538 667403 639593 20635 7004 042 137-1 453 80898 5602 596 912193 054449 2641 388 175466 68213 939817 516224 64225 389--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 117 4439 293158 738219 5238 6051 634 714-381 39617 3211 334 64018 583268 944567 052263 6016 686184 51868 4138 710--
2.2.2. Ústredná štátna správa 132 2414 2553 4284 87713040 801-25 4091 99726 9899 2352 6138 3301 5441813 0413 977809--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 477 91125 118241 473368 80626 9652 366 622-1 047 00379 2421 235 283165 236177 707812 793201 5377 071629 957152 25215 871--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 905 91712 48382 42094 4445 207746 414-434 48151 498402 86095 71569 825604 33973 0542 869198 45252 4156 600--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 798 09811 314158 673103 22915 305983 409-539 40818 489374 92462 40396 96952 196112 1234 114196 96799 3088 506--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 093 2839 26489 82658 09012 199238 902-185 77812 54465 87258 48565 68841 98590 5213 219108 32777 2656 406--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov104 0274513 3307 17196919 299-39 7483 3553 4304543 2894 5541 1081663 2055 084674--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 600 7882 00655 51737 9682 137725 208-313 8822 590305 6223 46427 9925 65720 49472985 43516 9591 426--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 515 7281 32140168 6126 453599 754-5009 255402 8344 74210 86968 59515 92488234 276327763--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 424 66144540168 6085 071512 042-09 255402 8343 73810 74368 46314 50188234 110327705--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace91 067876041 38287 712-500001 0041261321 4230166058--
2.2.3.4. REPO operácie258 16803402 521037 045-72 614054 6652 3764487 66343602622022--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)706 7091 31301 771032 083-34 26913 037419 9364 91727 16872 73199 852009456--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 040 9161 712175 01654 4583 8901 632 947-304 46439 964761 021651142 158511 41474 18993326 02618 6091 408--
2.4.1. do 1 roka 5)434 46705 8228 171041 499-50 32616 161268 18461923 610626 534013 429505--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)155 928333 8073 493084 392-17 6271 70118 36107 71211 9872 42203 64877941--
2.4.3. nad 2 roky3 450 5211 679165 38742 7943 8901 507 056-236 51122 102474 47632110 836499 36565 23393308 94917 7801 361--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 376 4554 50156 45538 3926 319332 434-161 76321 928337 57423 05654 050198 36843 7973 12476 70831 9302 743--
2.6. Zahraničné pasíva3 809 5612 27586 268271 16518 003721 8400192 91746 693946 46248 947485 761182 870310 43710 233437 36978 8311 544--
2.7. Ostatné pasíva 2 207 5481 76533 792112 4682 190340 715-141 75936 408891 81326 29288 342330 17423 4882 047163 06619 2311 516--
2.8. Celkom24 868 78450 233755 1701 071 46066 1027 102 156-2 288 980256 5905 953 718296 9171 246 7432 683 7321 018 44529 4371 820 685374 18832 606--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt