Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 14 425 36132 163440 215524 46941 7654 278 204-1 761 807141 1723 027 036180 127513 9801 851 392412 9368 5001 027 828266 19521 998--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 778 09912 546140 129240 89814 3061 512 316-317 76218 5441 341 50620 438191 426505 086305 3821 998140 08444 5283 492--
1.1.2. Verejná správa809 14476329 10125 6931 066423 842-41 2954 771151 4269 80818 44857 6394 47612038 1674 478659--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny8 838 11818 854270 985257 87826 3932 342 046-1 402 750117 8571 534 104149 881304 1061 288 667103 0786 381849 577217 18917 847--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 680 5129 724127 22893 65212 173801 344-684 64443 216649 11474 150127 596693 03542 2103 811251 59392 73011 906--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 407 7527 096118 301130 96913 2601 442 063-701 34673 888760 93873 395132 579419 80025 0682 366416 374113 0314 927--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 581 0231 09629 8769 1662 814171 317-85 80510 051147 28523 56518 93048 7491 32922924 00710 9432 166--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 101 0214 62956 602103 3364 829971 094-513 79752 222540 10247 969105 995237 24511 3791 658371 25790 0231 697--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 725 7081 37031 82318 4675 617299 652-101 74411 61573 5511 8617 654133 80612 36048021 11012 0651 064--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)660 4052 03325 00225 84392495 374-12 60564586 0662 22642 811160 11734 412188163 94011 3641 010--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)89 44824557 413353 265-4 15510837 9861111 11915 7141 3881617 671634--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 614 49710 37691 430205 9907 2021 144 866-215 92925 114922 02249 765222 960305 429220 5063 970178 78631 7006 436--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 607 6212 20244 74321 8022 423743 907-49 73815 511385 0951 63397 58989 924114 1532 17438 4585 0683 019--
1.2.1.1. do 1 roka 281 0017601 72447516819 889-8 4557 924183 5944328 9295326 84033 021542 420--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 119 757218785 92719151 751-2 64730633 28946 5383 77911 8351092 4553486--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 206 8631 42142 14115 4002 064672 267-38 6367 281168 2121 58662 12286 09275 4782 06332 9824 666593--
1.2.2. Verejná správa 1 387 0937 54626 849157 9754 340297 012-99 3652 741363 70033 15267 747174 28659 2021 19899 0336 0313 101--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 619 78362819 83826 213439103 947-66 8266 862173 22714 98057 62441 21947 15159941 29520 601316--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)87 0040595501 948-648782 359528451 3961390001--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 111 85321839 51635 748998351 238-102 5905 915317 5318 00410 361152 91417 75411152 50217 780855--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 330 74568 67212 34932041 505-17 967838139 8558714 05082 2823 3881616 2362 732192--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny781 10821330 84423 399678309 733-84 6235 077177 6767 1336 31170 63214 3669536 26615 048663--
1.5. Zahraničné aktíva 3 929 8022 103154 740201 29216 2891 084 788-152 10354 874879 32741 489474 592104 980341 70315 604408 52831 3861 992--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)168 4448875 3203 81979130 472-27 07071531 7364 7012 47750 0193 6363125 5262 953611--
1.7. Ostatné aktíva1 535 1791 72823 33696 2281 892148 438-121 22928 529625 94019 75069 387235 79326 1451 512113 03827 366679--
1.8. Celkom24 872 13547 476754 6161 067 60368 9357 039 954-2 380 790256 4055 885 952303 8881 294 6022 701 9241 022 81930 0101 786 206377 37632 573--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny12 771 47635 996408 457593 06536 9224 012 535-1 513 540103 6702 594 275195 236467 0701 402 994463 11614 574792 475225 04325 311--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 098 7496 192162 941218 6589 4621 606 606-384 79520 2581 312 37321 864276 258582 816269 2687 196173 83769 0758 411--
2.2.2. Ústredná štátna správa 129 5224 0133 2661 80613343 691-25 8622 97728 1244 0032 6938 8472 1172142 5993 537763--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 543 20525 791242 250372 60127 3272 362 238-1 102 88380 4351 253 778169 369188 119811 331191 7317 163616 039152 43116 137--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 917 22112 83180 31992 9695 168739 969-456 25751 607416 90897 73174 008594 82269 3392 855189 15654 1366 696--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 864 38711 672161 648109 33015 602996 651-574 91319 347381 30065 083103 10154 738110 0454 226190 49097 7418 670--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 131 1039 57392 03662 57512 527247 548-197 80613 44771 17361 09672 26644 51990 0583 297104 30074 2796 534--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov109 4754614 1637 94494420 180-41 8703 3204 0364923 4194 5151 3282153 3404 868640--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 623 8092 05455 44938 8112 131728 923-335 2372 580306 0913 49527 4165 70418 65971482 85018 5941 496--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 511 1521 28741168 3356 557595 518-4989 481404 9974 46110 94868 45312 11282235 957351770--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 417 69143141168 3315 166505 428-09 481404 9973 45710 92268 31610 68782235 680351693--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace93 461856041 39190 090-498001 004261371 4250277077--
2.2.3.4. REPO operácie250 44502421 967030 100-71 215050 5732 0946293 31823504362032--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)714 3361 28002 237032 418-29 88513 683421 5975 36527 32675 422105 4980090512--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 075 7921 807174 16551 2814 1671 641 654-324 18740 573756 656726150 331518 48773 55483326 01218 1661 437--
2.4.1. do 1 roka 5)402 23106 0184 646038 793-52 77915 663244 71262022 026385 893011 033105--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)159 679333 3894 292086 007-17 2201 75718 01207 89115 6072 10402 70070020--
2.4.3. nad 2 roky3 513 8821 774164 75842 3434 1671 516 854-254 18823 153493 932106120 414502 84265 55783312 27917 4561 411--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 398 4244 51858 77542 3246 532337 443-165 44822 213336 67026 05257 490198 52244 4983 17676 34832 6412 740--
2.6. Zahraničné pasíva3 778 2232 27180 617267 12519 057690 6830190 37344 655930 04451 831514 427183 591312 03310 699431 38681 4581 476--
2.7. Ostatné pasíva 2 133 8841 60432 602111 5712 257325 221-157 35731 611846 71024 67877 958322 90824 1201 478159 98519 1631 597--
2.8. Celkom24 872 13547 476754 6161 067 60368 9357 039 954-2 380 790256 4055 885 952303 8881 294 6022 701 9241 022 81930 0101 786 206377 37632 573--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt