Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 14 567 58633 845447 151524 01242 8324 269 973-1 800 760145 5193 050 441185 358538 8981 889 447417 9898 6691 025 563272 47522 907--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 4 797 13413 786142 271234 19315 1631 486 501-320 96620 9711 340 48023 114207 422531 010306 2422 003135 13648 8283 763--
1.1.2. Verejná správa806 77857229 57824 7651 029415 775-38 9414 765157 5759 45118 59558 7305 93912138 0874 577612--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny8 963 67419 488275 302265 05426 6402 367 697-1 440 853119 7831 552 386152 793312 8811 299 707105 8086 545852 340219 07018 532--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 726 39710 041129 28095 00412 328806 333-707 74843 263651 32475 170133 406695 47142 1633 892253 28993 94612 340--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 452 0127 430119 852132 70613 4601 445 948-716 25375 773771 80475 249135 644423 26125 1592 433416 874113 4895 131--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 584 3831 14030 1318 9182 852171 158-87 58710 227146 36024 34319 69049 2121 30824224 38811 0612 219--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 139 6984 84757 416105 3335 001975 100-525 85653 672552 02248 948108 667239 47211 6191 704371 18390 4101 806--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 727 9311 44332 30518 4555 607299 690-102 81011 87473 4221 9587 287134 57712 23248721 30312 0181 106--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)696 4752 01525 70829 538817111 984-12 56564291 8742 24842 930165 68236 329204165 37311 6021 053--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)88 79714607 805343 432-4 28810537 38412690215 2962 1561616 809349--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 612 3189 97092 101200 8997 1061 136 933-208 03324 891924 75050 426226 235315 285222 9334 055184 16325 6696 327--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 630 9271 52744 48822 1152 495740 047-49 51715 747401 0301 588100 98494 078114 9832 28640 7815 5692 656--
1.2.1.1. do 1 roka 292 566631 65839211221 459-8 2267 724191 5165030 5615425 75225 096782 041--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 118 261237846 34413848 887-3 02742333 36556 7873 98912 1071092 3012427--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 220 1001 44142 04615 3792 245669 701-38 2647 600176 1491 53363 63690 03577 1242 17533 3845 249608--
1.2.2. Verejná správa 1 353 7617 81126 975153 1244 133288 472-92 5023 055345 46432 64467 723181 93560 0191 18796 1395 7093 364--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 627 63063220 63825 660478108 414-66 0146 089178 25616 19457 52839 27247 93158247 24314 391307--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)82 41001035701 788-759577 883568471 2562490013--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 140 01821739 64936 5051 016361 920-107 9695 899324 6978 05210 412155 14318 50211153 01118 259902--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 342 03468 88012 48833149 637-17 273876142 5529504 10882 6753 3661416 4762 753201--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny797 98421230 76924 017685312 283-90 6965 023182 1457 1026 30472 46815 1369736 53515 506702--
1.5. Zahraničné aktíva 4 067 0701 956162 089196 52118 1751 123 619-157 88554 429910 57743 874502 626104 918348 39416 133427 74434 3942 111--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)169 0418815 3333 84279730 712-27 33170131 6184 7102 57750 3353 6763185 2732 933609--
1.7. Ostatné aktíva1 664 4361 69624 165101 0582 151152 278-127 99030 442732 00219 30168 855234 01027 7321 601118 65727 946676--
1.8. Celkom25 302 87148 565770 5911 062 89572 0767 077 223-2 430 042261 9746 051 968311 7751 350 4512 750 3931 039 47730 8871 814 405381 67733 536--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny12 880 28136 330412 600593 89838 0684 013 582-1 547 112106 7052 595 606194 471477 6741 433 909473 29314 858809 276222 15526 147--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 087 0916 488163 857212 0399 6201 583 260-388 56022 4401 308 01219 306281 448605 791267 1257 437171 00364 2508 898--
2.2.2. Ústredná štátna správa 147 4603 5223 2004 28013549 064-25 9203 43230 7745 3543 8009 4952 4572176 1063 578897--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 645 73026 320245 543377 57928 3132 381 258-1 132 63280 8331 256 820169 811192 426818 623203 7117 204632 167154 32716 352--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 928 25712 40281 67692 0645 631734 450-468 70650 583412 75896 45176 045593 60273 4882 831194 32954 1056 742--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou2 945 28712 674163 561118 53015 8961 018 771-591 61620 685386 77566 964104 74255 851116 5674 293201 55299 6738 785--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 198 25910 54993 53369 99112 853266 291-210 60914 75072 93263 17273 88146 12596 2173 368116 02474 7346 609--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov115 6215714 5537 80391121 664-41 9383 3168 4594563 4294 3761 3212193 4534 853666--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 631 4072 06755 47540 7362 132730 816-339 0692 619305 3843 33627 4325 35019 02970682 07520 0861 509--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 508 4301 24440165 0586 786589 984-4929 565409 0894 26111 62968 65113 34980235 967345822--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 412 11441440165 0585 366497 149-09 565409 0893 29911 59968 50711 90480235 559345763--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace96 316830001 42092 835-49200962301441 4450408060--
2.2.3.4. REPO operácie263 75602661 927038 053-71 818048 1982 13510100 51930703192042--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)727 4981 28701 728031 473-26 50313 245427 4595 55238 96075 973105 7250088011--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 138 9811 985176 97551 7454 3191 639 591-338 56242 529781 038744156 808522 23072 53889337 51118 7101 448--
2.4.1. do 1 roka 5)430 8251244 9795 346041 999-58 69815 858260 38654923 154496 078013 699308--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)159 391583 3214 592087 685-14 0142 03818 31907 30316 6522 14503 03728520--
2.4.3. nad 2 roky3 548 7651 803168 67541 8074 3191 509 907-265 85024 633502 333195126 351505 52964 31589320 77518 3951 421--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 413 7744 62459 72841 7466 674335 729-173 25322 808342 82025 97458 564196 91146 0063 20177 24132 9942 781--
2.6. Zahraničné pasíva3 899 5162 67488 286255 86220 465717 1890195 19343 785976 54954 719538 566194 175315 45711 143433 04486 6911 542--
2.7. Ostatné pasíva 2 242 8211 66533 002117 9162 550339 659-149 41932 902928 49630 31579 879327 19526 4581 597157 33320 2471 606--
2.8. Celkom25 302 87148 565770 5911 062 89572 0767 077 223-2 430 042261 9746 051 968311 7751 350 4512 750 3931 039 47730 8871 814 405381 67733 536--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt