Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 546 10939 276498 264634 21851 1184 428 068-2 119 826161 2083 588 281219 833605 7352 288 595488 0629 6511 175 008309 73629 275--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 593 40813 716182 254302 69817 7841 638 696-332 18320 2461 631 24429 286206 839612 916366 8742 410205 12061 6623 390--
1.1.2. Verejná správa947 87169927 42923 5941 212389 536-40 8025 198171 42810 54916 714213 9864 23112838 8435 020541--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 004 83024 861288 581307 92632 1222 399 836-1 746 841135 7641 785 609179 998382 1821 461 693116 9577 113931 045243 05425 344--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 267 54613 039134 518106 26915 111832 265-886 69249 319744 88483 565171 113804 27649 9134 072284 708103 32416 700--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 761 4359 676125 897140 20515 5861 423 451-831 55685 499860 72193 797153 664464 66427 4672 860422 291125 6136 610--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 614 8161 34427 4759 4642 911169 648-100 51511 202153 22630 08420 20152 7361 38928323 71412 4772 685--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 397 3126 46865 018112 0046 540968 744-618 53061 245630 57460 817122 831266 71214 2921 988373 560100 4332 552--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 749 3061 86333 40418 7376 135285 059-112 51113 05276 9212 89610 632145 21611 78658925 01712 7031 372--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)861 3102 14527 82052 5181 400137 507-23 094812128 4742 51555 562181 63937 194162198 08614 0602 029--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)114 53813448 933246 613-5 49813551 5301201 84211 1152 3831925 963575--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 876 18312 06398 811183 0327 8031 174 327-255 89727 3001 001 84346 671241 630332 340248 4754 322224 79335 0016 063--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 745 5073 55751 71732 9312 701764 260-53 20918 296409 2714 205123 261104 455135 1102 55940 6436 6121 537--
1.2.1.1. do 1 roka 369 7871 8461 99965216135 065-9 3388 017218 9551 94948 34730838 47206 31463308--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 145 543111 7787 7153473 362-4 93653726 7401947 2957 38612 6371192 220638105--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 230 1771 70047 94024 5642 506655 833-38 9359 742163 5762 06267 61996 76184 0012 44132 1095 9111 124--
1.2.2. Verejná správa 1 215 9377 87523 385109 7044 262259 664-89 4672 361328 01621 87552 390189 72649 0671 27980 2515 8044 227--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 914 73963123 70940 397840150 403-113 2216 643264 55620 59165 97938 15964 298483103 89922 585299--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)98 64227566807 796-013586 826519251 7223610020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 271 18027643 50541 8033 326329 045-138 6265 750389 9239 2299 446214 08013 80812352 33622 5531 076--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 407 01159 37912 4252 09242 807-20 3931 018175 2011 3913 363121 5214 183911 9363 145249--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny864 16927134 12629 3781 234286 238-118 2334 732214 7227 8386 08392 5599 62511440 40019 408827--
1.5. Zahraničné aktíva 4 986 7512 111191 447281 78126 1681 325 684-201 70767 2531 068 66461 685675 056122 782407 20420 905546 98632 6263 876--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)216 8788675 1963 92785429 585-30 45470534 3264 3732 01093 4894 0812895 1612 975596--
1.7. Ostatné aktíva2 146 5032 25229 585126 2482 726206 041-163 60540 976942 55323 44684 174324 04929 846829147 59827 3181 064--
1.8. Celkom29 142 24556 848867 5641 271 07891 9897 500 545-2 910 118303 3277 112 416365 2881 618 9743 377 0551 191 83536 1182 151 880430 21641 949--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny14 681 69041 957455 099678 50347 7674 297 264-1 849 658113 3152 963 899226 350507 7711 778 810545 83116 216985 860247 64931 681--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 860 7748 143183 499248 81115 0991 714 156-420 53221 8521 558 33529 304284 609756 362311 8597 762246 27672 34712 832--
2.2.2. Ústredná štátna správa 129 2923 4663 1766 36819740 913-32 8151 15518 5494 6741 39413 6101 6661401 7522 270950--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 8 691 62430 348268 424423 32432 4712 542 195-1 396 31190 3081 387 015192 372221 7681 008 838232 3068 314737 832173 03217 899--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 079 55313 55082 98996 3596 887773 738-466 89653 847434 83394 04685 731625 12483 4732 953221 72953 8206 968--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 711 20115 702185 218169 19018 3681 180 424-844 50325 765460 75194 237123 27255 943134 4015 269309 505118 4469 546--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 720 29213 246117 744106 02714 051398 740-315 43420 092127 39790 24192 29547 570111 9164 321195 60089 4447 792--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov185 57313618 06410 5342 59739 081-50 4553 30037 6461 6943 6743 4193 2802818 0335 407986--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 805 3362 31949 41052 6291 720742 603-478 6142 373295 7082 30227 3034 95419 205667105 87223 595768--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 607 3651 09729153 4097 216553 466-58510 696430 7543 20112 503221 18113 76792205 8894991 386--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 487 91132329153 4065 838445 499-010 696430 7542 39712 475213 69312 34992204 8144991 300--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace119 454774031 378107 967-58500804287 4881 41801 075086--
2.2.3.4. REPO operácie293 50601884 366034 567-84 327060 677888262106 59066507092670--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)782 6001 84303 311029 232-017 540448 0028 01560 55572 247143 229004609--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 626 4542 780207 06962 6364 5241 664 426-425 80550 540964 371853173 526599 45777 835145364 69933 5561 681--
2.4.1. do 1 roka 5)579 8701775 1638 943057 872-95 61319 199342 44027926 6402506 283016 8343477--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)232 945587 6535 2310121 405-20 8693 48418 5911118 27736 7174 54005 33666665--
2.4.3. nad 2 roky3 813 6392 545194 25348 4624 5241 485 149-309 32327 857603 340463138 609562 49067 012145342 52932 5431 609--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 644 9934 87172 27046 5869 576353 759-203 39221 733391 60829 00174 176258 43550 0413 659105 72534 8503 417--
2.6. Zahraničné pasíva4 630 5072 68991 924332 33327 111761 3690220 09951 8771 197 02273 565709 399231 592344 25514 879522 82791 2872 958--
2.7. Ostatné pasíva 2 776 0012 70841 202147 7093 011394 495-211 16448 3221 147 51427 50493 547436 51430 6441 220172 76922 4142 203--
2.8. Celkom29 142 24556 848867 5641 271 07891 9897 500 545-2 910 118303 3277 112 416365 2881 618 9743 377 0551 191 83536 1182 151 880430 21641 949--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt